Nyhetsarkiv

Läkarföreningen riktar skarp kritik mot VGR:s förslag

Från Läkarföreningar i Västs sida är man inte principiellt emot en förflyttning av resurser från sjukhusen till primärvården. Däremot vänder man sig tydligt mot Västra Götalandsregionens förslag om en obligatorisk tjänstgöring på två månader i primärvården för ST-läkarna.

Sedan förslaget om en obligatorisk tjänstgöring i primärvården för ST-läkare i Västra Götalandsregionen blev känt har det väckt starka känslor. Christina Sjöberg, ordförande i Läkarföreningar i Väst och förste vice ordförande för Göteborgs läkarförening, beskriver att ”sjukhusmedlemmarna är vansinnigt upprörda”.

– ST-läkare lägger upp sin tjänstgöring och skriver kontrakt tillsammans med sin handledare, studierektor och verksamhetschef så att man uppfyller kraven i Socialstyrelsens målbeskrivning och får en så bra utbildning som möjligt. För många skulle två månader i primärvården förlänga tiden till att nå målen. De mål som de menar att man skulle kunna uppfylla i primärvården kan man uppnå med god marginal i sin egen specialitet. Självklart kan man få andra inblickar som kan vara av värde, men det här känns extremt klåfingrigt och som översittarfasoner. Dessutom har det ett väldigt tydligt budskap: primärvården behöver mer arbetskraft – varsågod att gå dit och jobba, säger hon.

Däremot är Christina Sjöberg tydlig med att frågan inte handlar om att man från läkarföreningens sida är emot att överföra resurser från sjukhusen. Det handlar helt enkelt om obligatoriet.

– Vi har inget emot upplägget för de läkare som det passar för – inte minst för de om inte har gjort AT i Sverige kan det vara väldigt värdefullt att få se hur det fungerar på en vårdcentral. Men det ska vara en rekommendation, inte ett tvång, säger hon och fortsätter:

– Vi ser också att det behövs föras över resurser, både i form av pengar och kompetens, till primärvården – även om det också kan bli problematiskt när politiken samtidigt ställer hårda krav på väntetider på akutmottagningen, till läkarbesök och behandlingar. Ska sjukhusklinikerna leverera det kan man inte avvara sina läkare, säger hon.

Förslaget har tagits fram av koncernkontoret, och inte av avdelningen för HR och kompetensförsörjning som handhar alla andra ST-frågor, vilket skapat vissa frågetecken. Till exempel tillfrågades varken ST-studierektorerna i slutenvården eller i primärvården när förslaget togs fram. Inte heller har man kontaktat läkarföreningarna. Enligt Christina Sjöberg ska arbetsgivaren nu ”ta ett omtag med dialog” och därför flyttas bland annat frågan så att det diskuteras med övriga ST-frågor. Att det skulle hinna komma igång under första delen av 2018 tror inte Christina Sjöberg. Fortfarande har inget beslut fattats och många frågor behöver få svar. Läkarföreningarna har ännu inte fått diskutera frågan med arbetsgivaren.

– Till exempel behöver det klarläggas om det är ren arbetskraft de föreslår? Det vill säga att någon går in och jobbar som om man hade tagit ett vikariat på vårdcentralen eller om man ska jobba med uppgifter som är mer inriktade mot den egna specialiteten?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera