Nyhetsarkiv

Läkarförbundets ordförande: Det krävs en kulturändring från arbetsgivarna

Att Stockholm och Halland nu öppnar upp för sjukhusspecialister inom vårdvalet tror hon kan ge sjukvården nya driftsformer som är positiva både för patienter och sjukhusläkare.

Många äldre, erfarna sjukhusspecialister har mycket att tillföra öppenvården, säger hon.

Men hon menar att det krävs en kulturändring och en viss flexibilitet från arbetsgivare inom den offentliga sektorn för att stimulera sjukhusspecialister till en övergång i öppenvård.

– Att kunna dela sin tid mellan sjukhus och en privat mottagning är en perfekt modell för en erfaren specialist, som vi förespråkar.

Hon är mest oroad över att arbetsgivaren ska försvåra för de läkare som vill jobba privat. Hon pekar på Bjuvs vårdcentral som exempel där de läkare som ville gå över och arbeta hos den privata aktör som vann upphandlingen har straffats med att omplaceras under sommaren.

Om Region Skåne låter privata och offentliga aktörer konkurrera på lika villkor måste offentliga arbetsgivare också kunna ta konkurrensen utan att använda sig av repressalier, säger hon.

Hon betonar att för att Stockholm och Halland ska lyckas genomföra ett utökat vårdval och flytta ut 40 procent av sjukhusens öppenvård på bara några år, som diskuterats, så måste de offentliga arbetsgivarna vara flexibla i sitt tänkande, generösa med tjänstledigheter och se över pensionsvillkoren.

De sjukhusläkare som väljer att arbeta utanför offentlig sektor ett par dagar i veckan får inte straffas för det, säger Marie Wedin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera