Nyhetsarkiv

Läkarförbundets fullmäktigemöte igång-visselblåsare hyllades

Läkarförbundets fullmäktigemöte är nu i full gång vid Stockholm Waterfront. Vid de första mötesförhandlingarna på onsdagsförmiddagen efterlystes bland annat mer specifika uppgifter om Läkarförbundets aktieplaceringar. Ett arbete pågår med att förbundets kapitalinvesteringar ska ta hänsyn till social hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter, meddelade Thomas Lindén. Under eftermiddagen berättade också två av de fyra visselblåsarna som anmälde Paolo Macchiarini, om de grundlösa anklagelser som KI riktat mot dem i sin utredning. – För att KI ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, inte med maktövergrepp förneka den, sade en av visselblåsarna, Oscar Simonson.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren inledde SLF fullmäktige, som i år hålls  på Stockholm Waterfront, med att tala om årets segrar för förbundet; bland annat att en förbättring av primärvården nu finns på agendan hos samtliga politiska partier.

Inför framtiden framhöll hon läkares fortbildning som en ödesfråga, en fråga som hon menar bör vara inte bara individens och arbetsgivarens, utan även statens ansvar.

Kajsa Värna, avdelningschef, Verksamhetsstöd, SLF, kommenterade förbundets årsredovisning för 2017 och talade bland annat om en bra avkastning på förbundets aktieplacering samt om SLF:s förvärv av nya fastigheter i Visby och Marbella i södra Spanien.

En av ledamöterna, Olle Hollertz, ordförande Kalmar läns läkarförening, efterlyste dock mer specifika uppgifter om förbundets aktieplacering och investeringar.

Thomas Lindén, ordförande i Läkarförbundets chefsförening, svarade att SLF de senaste åren har lagt om sina kapitalinvesteringar i riktning mot att placeringarna ska ta hänsyn till social hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter.

– De aktieplaceringar vi har är skrivna så att de till stor del undviker dåliga verksamheter, sade Thomas Lindén och lovade att förbundet ska flytta fram sina positioner i detta pågående arbete.

Lars Nevander, Sjukhusläkarna, efterlyste i sin tur en tydligare redovisning av vad förbundets och de lokala delföreningarnas arbete egentligen leder till för konkreta resultat när det gäller förbundets prioriterade frågor, som exempelvis primärvård och vårdplatser.

Under eftermiddagen riktade två av de fyra visselblåsarna (Karl- Henrik Grinnemo och Oscar Simonson) i Macchiarini-fallet i ett anförande skarp kritik mot KI:s agerande i samband med Macchiarinis experiment med syntetiska luftstrupar som orsakat så mycket lidande och i ett fall särskilt ”tortyrliknande” komplikationer, hos de nu avlidna patienter som utsattes för hans ingrepp vid KS.

De båda läkarna berättade även om hur KI på ett mycket obehagligt sätt dessutom dömt ut dem utan att ge dem möjlighet att försvara sig.

– Så gör inte ett institut som har rent mjöl i påsen. Den politik som KI:s nuvarande ledning bedriver är mycket patientfarlig, sade Oscar Simonson med eftertryck och påpekade att det vid KI ännu finns grogrund för nya Macchiarinis; det vill säga för dem som ”trivs i en miljö med en tystnadskultur, i en kultur där man driver repressalier, ger sig på visselblåsare, i en miljö med dålig transparens och där man smutskastar media”.

I KI:s beslut från juni i år anses två av visselblåsarna; Oscar Simonson och Mattias Corbascio ”klandervärda”. KI:s nye rektor Ole Petter Ottersen har dessutom beslutat att fälla Karl- Henrik Grinnemo för oredlighet i forskning för att han stått som medförfattare till vetenskapliga artiklar om Macchiarinis forskning.

Men KI har inte beaktat att institutet själv varit en del i oredlighetsprocessen och att läkarna och visselblåsarna- om de hade uppmärksammat vissa saker i ett tidigare skede- skulle ha tvingats bryta mot patientsekretessen, påpekade Oscar Simonson.

Och Karl-Henrik Grinnemo, som exempelvis anklagas för att vara medförfattare till en av Macchiarinis vetenskapliga artiklar, har i själva verket endast översatt epikrisen för en månad för en av Macchiarinis patienter till engelska, framhöll Oscar Simonson.

Läkarna har överklagat KI:s beslut, en överklagan som förvaltningsrätten nyligen avvisat. De tre läkarna ska dock driva ärendet vidare och överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Oscar Simonson påpekade också att KI har mycket kvar att utreda; Ingen utredning vid KI har exempelvis ännu gjorts av varför visselblåsarna utsattes för repressalier eller varför KI och KS mörkade fakta som bevisade forskningsfusk, lagbrott och övergrepp på patienter, eller om patienternas mänskliga rättigheter kränktes, framhöll han.

KI:s utredningar (Asplunds och Heckschers) var dessutom beställda och begränsade av de ledningar som stod för en Cover- up, enligt Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo.

– För att KI ska kunna blicka framåt måste man lära av historien, inte med maktövergrepp förneka den, sade Oscar Simonson.

De fyra visselblåsarna Karl- Henrik Grinnemo, Oscar Simonson, Matthias Corbascio och Thomas Fux har tidigare i år tilldelats Sjukhusläkarnas pris Årets Visslare.

Tre av dem kunde vid det tillfället inte vara på plats vid prisutdelningen och Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson tilldelades efter sitt anförande på onsdagens fullmäktigemöte återigen priset av Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson.

Läs även: https://www.sjukhuslakaren.se/bosse-lindquist-min-bild-av-lakare-har-blivit-mer-positiv-efter-macchiariniaffaren/

Läs mer från fullmäktigemötet: https://www.sjukhuslakaren.se/belut-att-avsla-sjukhuslakarnas-forslag-om-etiska-genvagar-vackte-kritik/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera