Nyhetsarkiv

Läkarförbundet tvingas sätta hårt mot hårt allt oftare

Slimmade organisationer och person­ärenden som drivs allt längre. De senaste åren har fackförbundet fått sätta hårt mot hårt mot arbetsgivaren i allt större utsträckning, menar Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson och chefsjuristen Johan Magnusson.  

Karin Båtelson.

– När medarbetarna säger ifrån och uppfattas som obekväma måste vi som fackförbund ställa upp. Då ska det inte vara så lätt för arbetsgivaren att göra sig av med dem som påtalar brister i organisationen, säger Karin Båtelson.

För precis som Johan Magnusson som är chefsjurist på Läkarförbundet har hon märkt att attityden från arbetsgivarhåll har hårdnat de senaste åren. De slimmade organisationerna som är läkarnas vardag på många håll riskerar att lämna mindre utrymme för hänsyn och anpassningar till individen. Följden av det kan bli att personärendena drivs längre och oftare slutar med stämning i domstol eftersom svaret från fackförbundet då måste vara tuffare och tydligare.

– Framför allt när arbetsgivaren förnekar negativa konsekvenser av till exempel omorganisationer och resursbrist. Då måste vi kunna ha en ärlig och öppen debatt. Om enskilda medlemmar drabbas ska vi givetvis hjälpa till som fackförbund, säger Karin Båtelson.

Ambitionen från läkarförbundets sida är att alltid finnas till hands för medlemmarna och driva det enskilda ärendet utifrån vad som är rättsligt möjligt och samtidigt lyssna till vad medlemmen vill, berättar Johan Magnusson. Inte sällan vill läkaren i fråga hitta en lösning snabbt och det är ofta möjligt om det finns tydliga rutiner kring det förebyggande systematiska arbetet på arbetsplatsen när det kommer till just konflikthantering.

– Det är givetvis alltid en risk att driva fall till domstol. Förlorar man blir det väldigt dyrt och det är ju alla medlemmars pengar. Därför är det inte ”bara att driva” alla fall som någon kan tycka. Men vi har ett dilemma här. Vi vill visa medlemmarna att det lönar sig att vara med i facket, samtidigt som vi värnar den enskilde, säger Karin Båtelson.

Men mycket av fackets arbete görs i det dolda, menar hon. Det är oftast mycket bättre att lösa i samförstånd med möjlighet till bra villkor för medlemmen om det går. Det kan kosta på så mycket för enskilda personer att utsätta sig för en process att man hellre vill komma loss snabbt och gå vidare utan att göra för mycket väsen om det har skurit sig i relationerna.

– Det är viktigare för oss att företräda vår enskilda medlem än att öppet vinna ett mål. Då kan det verka som att vi inte gör något. Men det är starkt som en av visslarna i Macchiariniaffären säger: ”Innan man visslar ska man gå med i facket om man inte redan är medlem”.

Det visar att vi är starka och har möjlighet att påverka och när vi inte kommer överens så ska vi inte tveka att våga driva fallen. Då kan vi göra skillnad, säger Karin Båtelson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera