Nyhetsarkiv

Läkarförbundet ska utreda för- och nackdelar med statligt chefläkaruppdrag

Chefläkarnas roll lyftes i tre motioner under fullmäktigemötet. Däribland en från Sjukhusläkarna – som ledde till att läkarförbundet ska utreda för- och eventuella nackdelar med att göra chefläkaruppdraget till ett statligt uppdrag.

Chefläkarnas oberoende, vilket diskuterades flitigt under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte tidigare i våras, lyftes även under Läkarförbundets fullmäktigemöte i tre olika motioner.

I en av dem föreslog Sjukhusläkarna dels att förbundet verkar för att riktlinjer för chefläkaruppdraget utarbetas av Socialstyrelsen, dels att Läkarförbundet arbetar att chefläkare ska få en mer oberoende och tydlig ställning i organisationen.

– Vi jobbar med ett uppdrag utan gränser – inte uppdrag granskning och inte läkare utan gränser, utan ett uppdrag utan gränser. Det finns ingen lag eller författning hos Socialstyrelsen som egentligen begränsar vad en chefläkare ska ha för uppdrag, sa Maria Thorén Örnberg, ledamot i Sjukhusläkarna och själv chefläkare i Västerbottens läns landsting.

Den att-sats från Sjukhusläkarna som både förbundsstyrelsen, utskott och fullmäktige dock valde att bifalla handlade istället om att undersöka ”för och eventuella nackdelar med att göra chefläkaruppdraget till ett statligt uppdrag”.

Likt förbundsstyrelsens och utskottets förslag valde fullmäktige också att bifalla ytterligare en att-sats, som rörde chefläkarnas oberoende, som handlar om att utreda för- och nackdelar med författningsreglering av chefläkaruppdraget.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera