Nyhetsarkiv

Läkarförbundet avstyrker välfärdsutredningens förslag

Det stora problemet i svensk sjukvård är inte den privata vårdens relativt små vinster utan den offentligt drivna vårdens ohejdade stora förluster. Det skriver Läkarförbundet i sitt remissvar på välfärdsutredningen och avstyrker utredningens förslag.

”Om en vinstgivande verksamhet bedrivs mer effektivt så att man får mer och/eller bättre vård för samma kostnad kommer ju offentliga medel i högre grad att gå till det de är avsedda för – även om en vinst uppnås”. Så inleds Läkarförbundets remissvar signerat Heidi Stensmyren på välfärdsutredningen.

Det som beskrivs som utredningens syfte tycks bygga på felaktiga och ideologiskt grundade antaganden, skriver Heidi Stenmyren vidare och tycker att en rimligare målsättning vore att säkerställa att offentliga medel resulterar i så mycket välfärdsproduktion av så hög kvalitet som möjligt.

”Vinster i den privata verksamheten bör bedömas uteslutande utifrån sådana kriterier”, slår Heidi Stensmyren fast och avstår från att kommentera alla utredningens förslag i detalj utan väljer att endast ge sin syn på huvudbudskapet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera