Nyhetsarkiv

Läkarflykt från östra Europa

Han valdes till förste vice ordförande i den europeiska överläkarföreningen AEMH vid det årliga plenarmötet i bulgariska Varna i mitten av maj.

– I Bulgarien tjänar en läkare bara 300-400 euro i månaden. Systemet föder korruption, det förekommer att läkare tar svarta pengar från patienter, vilket är en farlig utveckling. Och många läkare och sjuksköterskor flyttar utomlands. Antalet sjuksköterskor har nästan halverats i Bulgarien på tio år och en liknande utveckling sker på läkarsidan.

Yrkeskvalifikationsdirektivet innebär att läkarexamen/specialistbevis från ett EU-land automatiskt ska erkännas i alla andra EU-länder. Det sätter stor press på sjukvårdssystemen i framförallt Östeuropa att höja lönerna och AEMH-mötet enades om ett krav om att alla läkare i Europa ska ha en lön som är minst 2-3 gånger så hög som medelinkomsten i respektive land. Målet ska vara att få upp miniminivån på lönerna till det som i dag är genomsnittinkomsten för Europas läkare.

AEMH-mötet antog den nordiska resolutionen om läkares vidare- och fortbildning, vilket innebär att man värnar om kontinuerlig (formativ) bedömning i motsats till examinering genom slutexamina och om rätten för varje EU-land att själv bestämma om regler för vidare- och fortbildning.

EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till ändringar i yrkeskvalifikationsdirektivet. Nu pågår ett intensivt lobbyarbete i Bryssel för att påverka Europaparlamentet som väntas fatta beslut om direktivet i slutet av året.

Till de förslag som diskuteras hör att läkares grundutbildning ska vara minst fem år (mot tidigare sex år) och minst 5 500 timmar, reglering av minimilängd för dubbelspecialisering, ett europeiskt varningssystem för läkare som förbjudits att utöva yrket och rätten att ställa krav på språkkunskaper hos läkare som söker arbete i annat land.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera