Nyhetsarkiv

Läkaresällskapet arrangerar Berzelius-symposium

Svenska Läkaresällskapet arrangerar en internationell tredagars­- konferens (Berzelius-symposium) med rubriken ”Personalized Geriatric Medicine” på Läkaresällskapet i Stockholm 20-22 augusti 2014

Konferensen arrangeras i samarbete med Svensk Geriatrisk Förening (SGF), European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS), Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet.

Drottning Silvia är beskyddare av konferensen. Organisationskommittén består av professor Gunnar Akner (ordförande), professor Yngve Gustafson, docent Per Tornvall och ST-läkaren Carina Metzner.

Syftet med konferensen är att lyfta fram potentialen hos kunskapsområdet geriatrik för att förbättra multi-domäntänkandet och kvaliteten på hela omhändertagandet av enskilda multisjuka, äldre personer över tid.

Programmet fokuserar på bedömning, behandling/vård och uppföljning av enskilda, sköra, multisjuka äldre personer över tid i relation till medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, utbildning/träning, forskning/utveckling etc.

Världsledande forskare och kliniker inom geriatrik/äldrevård från USA, Japan, Spanien, England, Irland, Norge, Finland och Sverige kommer att ge ”state-of-the-art-föreläsningar” Se lista över medverkande på konferensens hemsida: http://www.sls.se/Utbildning/Berzeliussymposier/geriatricmedicine/.

Varje konferensdag hålls gruppdiskussioner, där föreläsare och deltagare möts för fördjupad diskussion kring olika teman.
Konferensen riktar sig till forskare, kliniker inom geriatrik och andra specialiteter från olika vårdyrkesgrupper, beslutsfattare, politiker, ekonomer etc. med intresse för att förbättra vårdkvaliteten från den enskilde äldre personens perspektiv.
Konferensen är certifierad av Lipus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera