Nyhetsarkiv

Läkares ledarskap tema på Läkarförbundets fullmäktige

Med tema ledarskap öppnade Läkarförbundet fullmäktige med en paneldiskussion i ämnet. Bland annat lyftes frågan om vilken roll läkares kompetens spelar för att klara finansieringen av hälso- och sjukvården.

Vilka egenskaper kännetecknar ett gott ledarskap? Britta Wallgren, Sverigechef för Capio, pekade på vikten att skapa engagemang och viljan att bli chef, Mats Brommels, professor vid Medical Management Center på KI, menade att det handlar om professionell ambition och en personlig ödmjukhet, medan Marjo Parkkila-Harju, ordförande för Finlands läkarförbund, bland annat framhöll att en ledare i hälso- och sjukvården måste vara bra på att leda i de förändringar som man står inför. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, la också till förmågan att kunna ta hela det professionella ansvaret. Och att kunna ge ett stöd i det professionella yrkesutövandet.

– Hälso- och sjukvården är en väldigt komplex verksamhet och det sägs att det är enkelt att landa på månen jämfört med att leda hälso- och sjukvården. Man måste också ha förmågan att stödja yrkesutövarna på golvet, att man kan ta i konkreta problem, sa hon.

En annan fråga som lyftes var den om finansieringen av den svenska hälso- och sjukvården – där kostnaderna fortsätter att öka, men utan att samhällets och sjukvårdens resurser ökar i samma takt – samt vilken del läkares ledarskap spelar i den ekvationen. Heidi Stensmyren menade att en del handlar om vikten av att använda läkarnas kompetens längre upp i organisationerna.

– Det vi ser är att vi behöver prioritera, men idag hamnar de prioriteringarna på den enskilde medarbetaren på golvet som står med en överfull akutmottagning. För att vi ska kunna fatta långsiktiga och strategiska beslut behöver dessa prioriteringar ske på en högre nivå, annars hamnar vi där med etisk stress och en taskig arbetssituation. Om man då har medicinsk kompetens med sig på ledningsnivå så kan man ha en annan diskussion.

Britta Wallgren framhöll att alla i vården har ett ansvar, att det finns en rad saker inom sjukvården som kan göras på ett annorlunda sätt och att man tillsammans kan utveckla dessa. Kort sagt ”rätt sak, med rätt patient, i rätt tid och inte mer”.

– Hög kvalitet lönar sig – det är billigare att göra rätt från början. Det gäller att inte styra på kostnadskontroll, utan på kvalitetskontroll. Självklart ska man ha koll på sina kostnader parallellt, men vi har mycket större utmaningar i alla de vårdskador och alla de fördröjda utredningar och patienter som bollas mellan olika instanser innan diagnos sätts, sa Britta Wallgren.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera