Nyhetsarkiv

Läkares arbetsvillkor hett ämne under fullmäktige

Övertid, ledarskap och möjligheten att registrera all arbetad tid på ett korrekt sätt. Under Läkarförbundets fullmäktigemöte, som drog i gång på onsdagen, diskuterades bland annat läkares arbetsvillkor flitigt. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, underströk i sitt inledningstal att det är tuffare än någonsin i hälso- och sjukvården.

Då de 52 motioner som har skickats in till mötet diskuterades blev det tydligt att läkares arbetsvillkor väcker stort engagemang.

En brännande fråga är övertid. Sjukhusläkarna har bland annat skrivit en motion och driver linjen att förbundet ska jobba för att icke beordrad, men kliniskt nödvändig övertid, ska ersättas enligt avtal utan förhandling med närmsta chef.

Torbjörn Karlsson, Sjukhusläkarna och Upplands allmänna läkarförening: ”De enskilt viktigaste frågorna är de kärnfackliga frågorna; övertid, arbetstidsreglering och villkor för jour. Det återstår mycket jobb där”

– Som regelverket nu är skrivet måste du ha fått övertiden godkänd i förväg. Det säger sig självt att när du opererar en komplicerad situation eller ska ge exempelvis ett cancerbesked till patient och anhörig är det inget som är bestämt i förväg. På dåliga arbetsplatser kan det då hända att du inte får övertiden godkänt i efterhand. Vi tycker att det ska vara självklart efter situation, du ska inte behöva be om tillstånd. Vi vill ha ett starkare centralt mandat för att lyckas i det lokala arbetet, säger Sten Östensson, styrelseledamot i Sjukhusläkarna.

Samtidigt vill skånska lokalföreningar att förbundet ska inventera övertid och flextid, och undersöka i vilken utsträckning läkarna faktiskt får ersättning.

Emelie Hultberg, Västra Götalands läkarförening: ”Löner och arbetsvillkor för underläkare. Vi ser hur arbetsmarknaden för unga läkare till stor del är dysfunktionell.”

I sitt inledningstal målade Heidi Stensmyren, ordförande för förbundet, en till stora delar dyster bild av dagens situation.

– Det är nya tider. Det är tuffare än någonsin inom hälso- och sjukvården. Mycket har hänt på kort tid. 600 varslades på Karolinska för två veckor sedan och även på andra sjukhus i regionen förbereds nedskärningar. Arbetsmarknaden för läkare är tuffare än tidigare, säger hon.

I talet betonade Heidi Stensmyren inte minst behovet av politiskt samarbete och verkliga reformer inom välfärdsområdet, men hon lyfte också specifika frågor som vikten av läkarchefer, fortbildning, rimliga arbetsvillkor och löner.

Samuel Kvarnbrink, Sveriges yngre läkares förening, SYLF: ”De viktigaste frågorna är bemanningsfrågorna. AT-bristen, sköterskelösa avdelningar – frågor som har varit heta i massmedierna.”

– Vi kommer att fortsätta driva på för att få till nödvändiga reformer. Med nedskärningar, varsel och en tuff arbetsmarknad för läkare går vi in i avtalsrörelsen. Nu är det slaget om läkares löner som väntar.

Sjukhusläkarna har även skrivit en motion om att Sveriges läkarförbund ska ta reda på hur tillgången till hjälp vid arbetsrelaterad ohälsa ser ut för läkare, samt att förbundet gör en översyn av hur det förebyggande arbetet för att minimera arbetsrelaterad ohälsa ser ut.

Malmö Läkareförening, Östra Skånes läkarförening och Mellersta Skånes läkareförening vill i sin tur att läkarförbundet inventerar och kritiskt granskar vilka konsekvenser den alltmer digitaliserade vården får för läkares hälsa och arbetsmiljö.

Ledarskapsfrågan var också ett hett ämne under första dagens diskussioner. Bland annat debatterades förslaget om att Läkarförbundet ska ”bära en ledarskapskurs i tre steg (ledarskapsraketen) både ekonomiskt och administrativt”. Motionärerna – SLF Student, SYLF, Sjukhusläkarna, DLF och Chefsföreningen – vill också att förbundet utreder om ett mentorsprogram kan knytas till ledarskapsraketen.

En som vänder sig emot förslaget är Jakob Nyhlén, specialist i allmänmedicin från Västra Götalands läkarförening.
– Det skulle innebära att vi tar över ansvaret och kostnaden att utbilda chefer från arbetsgivaren. Det är viktigt att läkare är chefer, men vi ser olika vägar för att nå dit. Det är helt klart en behjärtansvärd fråga, men det är inte vår kärnuppgift som fackförbund.

Tina Crafoord, ordförande i Läkarförbundets Chefsförening, menar att rädslan är obefogad och att frågan absolut ingår i det kärnfackliga uppdraget. Inte minst eftersom det är en av de tre stora frågorna som förhandlingsdelegationen har till nästa år.

– Vi menar att läkare som chefer är fundamentet för att det blir en bra arbetsmiljö och en fast läkarkontakt till exempel. Jag ser inte risken att det skulle leda till att regionerna inte tar sitt ansvar och inte håller sina utbildningar.

Hon menar att man ska fortsätta verka för att de regionala utbildningarna finns, men påpekar också att de oftast är för breda och riktar sig till många olika yrkeskategorier.

– De här utbildningarna (ledarskapsraketen reds. anm.) riktar sig istället till dig som professionsutövare och framförallt är den nationell.

Socialminister Lena Hallengren (S). Foto: Adam Öhman

Fullmäktige gästades också av socialminister Lena Hallengren (S) som i sitt anförande betonade att vårdbehoven hela tiden ökar och när regionerna sparar blir det extra tufft.

– Välfärden och sjukvården behöver fler medarbetare, inte färre. Men det är inte bara en svår tid. Det är också en spännande tid. I grunden står svensk sjukvård aldrig stilla. Den går inte heller tillbaka, säger hon.

Lena Hallengren gjorde en poäng av att hälso- och sjukvården inte var bättre förr. På område efter område går utvecklingen framåt, betonade socialministern.

– Ni gör ett fantastiskt jobb. Er yrkesgrupp utgör en väsentlig del av välfärden, året runt, dygnet runt. Det är ni som för svensk sjukvård framåt, så att vi kan fortsätta att säga att det inte var bättre förr.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera