Nyhetsarkiv

Läkare vill råda över sina patienters behandling

Frustrerade cancerläkare i Skåne är trötta på att tvingas skjuta på behandlingar. Nu vill de själva få styra över sina vårdplatser.

På Skånes universitetssjukhus råder principen att patienter ska kunna läggas in på vilken avdelning som helst bara det finns sängplats. Det innebär att den planerade verksamhetens sängar till stor del blockeras av akutpatienter.

– Vi får skjuta på planerade cytostatikabehandlingar och kirurgiska ingrepp och kan inte planera den elektiva verksamheten. Det är frustrerande att ägna tid åt att ständigt planera in patienterna på nytt, säger Mats Jerkeman, onkolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

I ett brev till sjukhusledningen för Skånes universitetssjukvård, föreslår han och 21 andra cancerspecialister vid Regionalt cancercentrum syd i Skåne ”en radikal förändring”:

  • Undanta vårdplatserna för cancerbehandling från akutsjukvården.
  • I gengäld ska cancersjukvården ta ansvar för att vårda cancerpatienter som kommer in med behandlingskomplikationer.

Som det är i dag drabbas cancerpatienter tvåfaldigt, skriver läkarna. Behandlingar genomförs inte som planerat och vid akuta behandlingskomplikationer läggs de ofta in på avdelningar där man saknar tillräcklig kompetens.

– Det är psykologiskt svårt för patienten att ställa in en planerad behandling och för cancerpatienter som läggs in akut på andra kliniker blir det ofta längre vårdtider eftersom man där inte har överblick på var patienten befinner sig i behandlingen, säger Mats Jerkeman.

Akutpatienter med andra sjukdomar som hamnar på onkologen får heller inte det bästa omhändertagandet, påpekar läkarna, och tvingas ofta byta avdelning för att ge plats åt inplanerade cancerbehandlingar.

Snart införs standardiserade vårdförlopp för alla cancerdiagnoser. För att klara av de kortade väntetiderna för behandlingsstart måste verksamheten gå att planera, skriver de.

– Jag tror att det skulle fungera mer effektivt om vi fick styra över vårdplatserna själv, vi skulle utnyttja dem bättre. Acceptansen hos personalen är också högre för att ta emot de egna patienterna när de kommer in akut, dem ömmar man särskilt för, säger Mats Jerkeman.

Enligt brevet praktiseras redan ordningen med gott resultat vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

De 22 cancerläkarna är alla så kallade regionala processledare med ansvar för processerna för vuxna cancerpatienter inom Södra sjukvårdsregionen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera