Nyhetsarkiv

Läkare värvas med löftet att slippa onödig administration

Så resonerar kardiologen och vårdentreprenören Eskil Hammarström. Eskil Hammarström driver sedan flera år vårdföretaget Mitt hjärta tillsammans med hustrun Anna, även hon läkare. Mitt hjärta har nu verksamhet på fem orter i Hälsingland och Västmanland.

Eskil Hammarström har varit verksam som privatläkare sedan 1997 efter att tidigare bland annat ha arbetat på medicinkliniken i Bollnäs. År 2004 öppnade paret en hjärtmottagning i Bollnäs, och tog över driften av Bollnäs hälsocentral 2007.

– När vi tog över i Bollnäs satt sköterskorna i en korridor och läkarna i en annan. Det var ineffektivt och frustrerande. Doktorer satt och la papper i högar, skrev själva i journalerna och hade allmänt ett dåligt stöd från andra medarbetare.

Effektiva möten med patienten

Mitt hjärta inledde flera processarbeten med målet att skapa en attraktiv arbetsplats för doktorer, i bakgrunden talades till och med om en ”läkarledd” organisation. Viktigast av allt var att få till effektiva möten mellan läkaren och patienten.

– Det är så viktigt att det blir kvalitet i mötet med patienten, det lägger grunden till patientens och läkarens förhållningssätt och den fortsatta behandlingen. Men i dag läggs så mycket annat på läkaren att bara 35-40 procent av tiden är direkt patientarbete enligt vissa undersökningar.

– Man har inte fått tala om att ”serva doktorn”. Det finns en inställning att doktorn inte ska vara förmer, utan ska bädda joursängen själv och sättas upp på diskschemat. Men doktorn har varken tid eller möjligheter att göra allt själv – skriva journal, hämta och lämna färdigskrivna handlingar, förbereda patienter för undersökning, fylla i sjukskrivningsblanketter och så vidare. Det är klart att doktorn behöver hjälpande händer för att kunna arbeta effektivt.

Fler fast anställda

I Bollnäs blev det en lyckad process, enligt Eskil Hammarström. Hälsocentralen, som tidigare var beroende av hyrläkare, fick fast anställda doktorer bland annat tack vare arbetsmiljöförbättringarna.

– Vi nådde fram genom att få hela organisationen att ställa sig frågan: Vilka är vi till för? Vad har vi för uppdrag? Patienterna är våra uppdragsgivare, och alla måste tillsammans lägga sin tid så att det blir så effektivt som möjligt. Det viktigaste är mötet mellan läkare och patient, och de medicinska besluten. De kan vi inte ta bort. Vi döpte till och med linjeorganisationen, den operativa organisationen, till ”Mötet med patienten”. Det anger det viktiga med verksamheten, där läkaren har en så viktig och avgörande roll. Sjukvård kan inte bedrivas utan den medicinska vetenskapen som läkarna har ansvaret för i sin dagliga gärning.

– Man måste arbeta bort attityder om att läkare bara tjänar en massa pengar utan att bry sig om verksamheten, särskilt hyrläkare som sägs glida runt utan att göra sitt jobb ordentligt. De läkare jag känner är väldigt seriösa men saknar stödet i vardagen. När det blir för mycket och för ohållbart går de ur systemen, till exempel genom att bli hyrläkare. Egentligen, med rätt förutsättningar, skulle de hellre jobba i team.

Förändringarna handlar inte om att bli fler utan om att jobba smartare, menar Eskil Hammarström.

All personal utnyttjades fel

– Varje kompetens ska utnyttjas rätt. Vi i såg att sekreterarna hade blivit ett slags allt-i-allo. De servade trasiga skrivare och annat. Det skrevs lite på varje sekreterare samtidigt som diktaten låg länge i väntan på att bli utskrivna.

En annan viktig pusselbit är undersköterskornas arbetsinsats för att ta emot och förbereda patienten och ge annan praktisk hjälp till läkaren.

– Vi byggde en undersköterskeorganisation som ett kitt i organisationen. Undersköterskorna gav praktisk hjälp men utförde även andra uppgifter, som EKG och spirometrier.

Mål att inte ha hyrläkare

Mitt hjärta driver idag vårdcentraler i Ljusne, Köping, Hudiksvall och Söderhamn – på den sistnämna orten finns även hjärtmottagning och företagshälsovård.

Verksamheten i Bollnäs såldes i samband med upphandlingen av Bollnäs sjukhus. Mitt Hjärta driver även Bergslagssjukhuset i Fagersta och vårdcentralen i Fagersta och Köping. Landstinget har satt ett tydligt mål att verksamheten ska klara sig helt utan hyrläkare, kopplat till böter om målen inte nås. Vid övertagandet i februari 2010 fanns endast en fast anställd familjeläkare på sjukhuset. Möjligheten att få fokusera på patientarbetet är en viktig del av rekryteringsarbetet.

– Det måste finnas en motor eller katalysator för att sätta igång och vidmakthålla de här processerna. Vi har märkt att om man fått upp ett bra arbete är det lätt att rutinerna faller ur och verksamheten går tillbaka i gamla mönster. Då får man göra ett omtag. Ett sådant skede är vi inne i just nu, och vi har anställt en utvecklingsledare i Västmanland med ansvar för just detta arbete.

Eskil Hammarström efterlyser ett större engagemang från läkarkåren för processarbete i sjukvården.

– Läkare prioriterar patientarbetet i alla lägen och ställer sig ofta lite på sidan av förändringsprocesser. Jag uppmanar läkare att vara mer aktiva i förändringsarbete, det handlar om att skapa möjligheter att själv få en bättre arbetsmiljö.

Läkaren är inte bara en ”konsult”

Mitt hjärtas ledning tror att vägen till att få läkarna att engagera sig för sin egen arbetsmiljö är att betona läkarnas betydelse för verksamheten.

– Läkaren måste ha ett inflytande också i den operativa ledningen och inte bara vara ”konsult”till andra. Läkaren bör vara en naturlig ”ledare” eftersom läkaren har det yttersta ansvaret för medicinska ställningstaganden etc. Vi ville och vill upphöja läkaren och uppmana kåren till engagemang för sin egen sak och för arbetsmiljö och inte falla undan för andras intressen. Sen är det en annan sak att många läkare kanske inte har alla förutsättningar för det, men fler än nu behöver engagera sig för att utvecklingen skall gå åt rätt håll.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera