Nyhetsarkiv

Läkare Utan Gränser prisades

Ett andra Friska Sjukvårdspris delades också ut under Sjukhusläkarnas fullmäktige. Ett oroligt läge på många håll i världen gör att Sjukhusläkarna vill uppmärksamma Läkare Utan Gränsers outtröttliga arbete. 

Motiveringen lyder:

”Inga gränser i världen har kunnat stoppa ert arbete för mänskliga rättigheter och alla människors rätt till sjukvård”

Sofie Graner, vice ordförande i den svenska Läkare Utan Gränser-föreningen, tog emot priset å organisationens vägnar. Hon berättade också om Läkare utan gränsers arbete i världen.

– Vi är ofta närvarande i områden där det inte finns andra internationella organisationer. Där det sker övergrepp som omvärlden inte ser, säger hon.

Läkare Utan Gränser har ungefär 400 projekt igång i världen per år. Organisationen har 2700 internationella hjälparbetare och 30 000 nationella medarbetare anställs i sina hemländer.

– I fält har vi medicinsk personal, men också logistiker och administratörer. Oftast är det lokal personal. Det är också i viss mån en form av kompetensöverföring, hur man gräver brunnar, sköter bra avlopp från ett sjukhus och annat.

Läkare Utan Gränser jobbar i områden där epidemier, fattigdom eller väpnade konflikter orsakar stort lidande. Den extrema flyktingsituation som råder idag skapar naturligtvis enorma behov, och den största mängden flyktingar har inte kunnat fly särskilt långt.

– Majoriteten av dessa befinner sig kvar i sitt närområde det vi kallar för internflyktingar. Då kan man inte bo kvar i sitt eget hus, man hamnar i flyktingläger och där är de humanitära och medicinska behoven stora.

Läkare Utan Gränser arbetar också inne i områden med väpnade konflikter och ger sjukvård åt så många som möjligt urskiljningslöst. Men även när en konflikt ebbat ut stannar organisationen kvar.

– Vi jobbar också i postkonfliktområden där vårdorganiasationen kollapsat. Och alla ställen i världen där det av olika orsaker saknas sjukvård.

En viktig punkt i arbetet för Läkare Utan Gränser är strukturer och kommunikation.

– Vi måste få patienterna på plats. Tillgången till mobiltelefoner över hela världen har gjort enorm skillnad, säger Sofia Graner.

Själv har Sofia Graner, som är obstetriker, jobbat i Sierra Leone på ett förlossningssjukhus i ett område med hög mödradödlighet.Världen över dör drygt 300 000 kvinnor per år i samband med förlossningar. Ofta helt i onödan.

– Kvinnor dör inte för att vi inte kan rädda dom, de dör för att man inte bryr sig om att rädda dom.

En viktig del av Läkare Utan Gränsers arbete är också att berätta om de missförhållanden de ser. Ett vittnesmål, eller Témoignage, ett uttryck som vittnar om organisationens franska ursprung, löper som en röd tråd genom arbetet.

– Vittnesbörden att berätta om förhållandena vi ser i våra länder. Genom att vittna om det lidande vi ser strävar vi efter att förbättra situationen för de människor vi möter, säger Sofia Graner.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera