Nyhetsarkiv

Läkare till Arbetsmiljöverket: ”Varje dag tvingas vi skicka hem patienter som borde läggas in”

I anmälan, undertecknad av Lena Ulevik, chefsöverläkare, skriver Värmlands psykiatriker att den medicinska säkerheten är hotad och att man är rädd att det inom en snar framtid inte finns någon fast specialist i psykiatri kvar, vilket kan omöjliggöra en framtida psykiatrisk verksamhet inom länet.

I Arbetsmiljöverkets inspektion, där läkare djupintervjuas, uttrycker läkare vånda över att det varje dag skickas hem patienter som borde läggas in. Läkare uppger att de känner skam för att de inte kan ge patienter och anhöriga den vård de behöver.

I anmälan till Arbetsmiljöverket riktar läkarkåren hård kritik mot ledningen för att inget görs för att behålla de specialister som finns. Istället upplever läkarna att ledningen tycker att uppsägningar gör det lättare för ledningen att ”leda arbetet”.

I svaret till Arbetsmiljöverket har nu den nya landstingsledningen medgivit en rad brister, bland annat bedömer man själv missförhållandena på psyk-jourmottagningen i Karlstad som allvarliga, där många bakjourer och hyrläkare gör att det är stora brister i stöd och bedömningar.

Arbetsmiljöverket ger landstingsledningen hård kritik för hur psykiatrivården sköts i Värmland och kräver att bristerna åtgärdas.

I Arbetsmiljöverkets utlåtande sägs bland annat att:
• Läkarna har en psykosocial arbetsmiljö som på sikt kan leda till ohälsa.
• Landstingets otydliga organisation med otydliga mål och bristande delaktighet skapar stor frustration hos läkarkåren.
• Läkarna utsätts för alltför hög arbetsbelastning och får inte tillräcklig återhämtning.
• Arbetsmiljöverket kritiserar landstinget för att de rutiner som enligt lag ska finnas för att tillgodose en god arbetsmiljö saknas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera