Nyhetsarkiv

Läkare: Remiss till Vidarkliniken framstår som rekommendation

Shokoufeh Manouchehrpour, styrelsemedlem i Sjukhusläkarna.

Blir en remiss till antroposofiska Vidarkliniken ett kvitto för patienten att läkaren godkänner den behandling som fås där? På läkarförbundets fullmäktigemöte förra veckan fick Sjukhusläkarna igenom sin motion angående antroposofiska och homeopatiska behandlingar. Frågan avhandlades också på Sjukhusläkarnas fullmäktige tidigare i vår.  

En av de som talade för motionen ”Läkare sockrar inte sina piller” på läkarförbundets fullmäktige var Sjukhusläkarnas styrelsemedlem Shokoufeh Manouchehrpour. Som onkolog på Sahlgrenska kommer hon ofta i kontakt med patienter som vill bli remitterade till Vidarkliniken för rehabilitering.

– Det är så svårt att säga till en cancersjuk patient, att jag inte skriver någon remiss. Miljön har jag hört att är bra och så, men oftast har patienter som åker dit fått tex vitamindropp eller blivit satta på Iscador,( ett mistelextrakt). Vi vet ju att genomgång beträffande effekt av homeopatiska/antroposofiska medicin inte har kunnat bevisa någon effekt. Om en patient frågar mig om alternativ medicinering,säger jag att det inte finns dokoumentation på effekt och att jag inte rekommenderar användning av de men att det är hon själv som bestämmer.

Problemet, anser Shokoufeh Manouchehrpour, blir att att Västra Götalandsregionen och att antal andra landsting, har tecknat avtal om rehabilitering med Vidarkliniken i Järna.

– Att teckna avtal med dem ger fel signal till patienterna. Det blir som att de får godkänt av våra huvudmän och därmed läkarna. Problemet kan vara ännu värre när patienter ej accepterar/avbryter kurativa behandlingar till förmån för alternativ medicin, säger Shokoufeh Manouchehrpour.

Motionen på läkarförbundets fullmäktige, som lämnades in av Sjukhusläkarna, var formulerad med satserna ”att Sveriges läkarförbund verkar för att huvudmannen inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskapliga effekt- och säkerhetsstudier som annars krävs för läkemedel” samt  ”att Sveriges läkarförbund verkar för att läkemedel, även homeopatiska/antroposofiska, med specifik terapeutisk indikation endast kan godkännas som läkemedel om de genomgått samma vetenskapliga effekt- och säkerhetsstudier som annars krävs för läkemedel.”

Under Sjukhusläkarnas fullmäktige bifölls en motion som var något tuffare i ordalydelsen. Där beslöts att Sjukhusläkarna ska arbeta för att landstingen avslutar sina avtal med Vidarkliniken samt att endast läkemedel som uppvisar säkerhet och effekt enligt gällande metodik och regelverk godkänns inom den svenska läkemedelsmarknaden. Den motionen var skriven av Gunnar Eckerdal, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för cancervårdprocessen vid Regionalt cancercentrum Väst. Han tycker att även den motion som godkändes av läkarförbundet var bra. Han tycker också det är problematiskt med landstingens avtal med Vidarkliniken.

– Det är något vi får förhålla oss till i cancervården. Vi ska respektera patienter som söker sig till icke-vetenskaplig behandling, men inte rekommendera den, säger han och fortsätter:

– Sedan tecknar Västra götalandsregionen avtal med Vidarkliniken om att patienter kan åka dit om läkaren skriver en remiss. Det det är ju ingen logik i det, och det har jag också tagit upp  med regionen. De kan inte begära att en läkare tillfälligt ska ge avkall på det läkaryrket innebär. Att skriva en remiss ska bygga på vetenskap och beprövad och beprövad erfarenhet, säger Gunnar Eckerdal.

Precis som Shokoufeh Mancherpour tycker han att en remiss blir en rekommendation.

– Det blir ett kvitto för patienten att läkaren tycker det har ett mervärde på medicinska meriter. Men vi skriver ju inte remiss till Mallorca eller ett spa, även om jag kan tycka att det vore en bra miljö. Här tror patienten att doktorn tror det blir bättre av en vistelse på Vidarkliniken.

Särskilt många cancerpatienter rör det sig sist och slutligen inte om. Avtalet med Västra Götalandsregionen täcker fem miljoner kronor, inte mycket pengar i en regionbudget. Men det blir en principaspekt på det hela, säger Gunnar Eckerdal, som också är nöjd med att bägge motionerna gick igenom både hos Sjukhusläkarnas och Läkarförbundets fullmäktige.

– Jag tycker det är bra, jag har skrivit artiklar om det i många år. Jag tror vi läkare måste stå upp för det som är vetenskap och beprövad erfarenhet.

Att det däremot kan vara uppiggande för patienter att vistas på Vidarkliniken, har han inga synpunkter på.

– De flesta patienter som varit där tycker det är väldigt trevligt, att det är snälla människor och så. Men om man frågar om det blivit bättre säger de, njae, men det var skönt att komma bort lite. Det ska man inte underskatta, men då tycker jag man ska tillåta en kurort, eller vandring i fjällen också, det finns många miljöer som är positiva.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera