Nyhetsarkiv

Läkare protesterar i öppet brev – kräver fler läkare i ledningen

Cirka 270 läkare i Region Örebro län har ställt sig bakom ett öppet brev till regiondirektören och hälso- och sjukvårdsnämnden. I brevet, som backas upp av Örebro läns läkarförening och Sjukhusläkarna i Örebro, kräver de anställda fler läkare i hälso- och sjukvårdsledningen.

Tre läkare som arbetar i Region Örebro län tog nyligen initiativ till ett öppet brev som är riktat till regiondirektör Rickard Simonsson och hälso- och sjukvårdsnämnden. I brevet ger de en på flera sätt dyster bild av utvecklingen för sjukvården i regionen. För en tid sedan slutade hälso- och sjukvårdsdirektören abrupt – utan att någon rimlig förklaring gavs. Läkarna påpekar att han har lett hälso- och sjukvårdsledningen med en ”alarmerande låg” andel högre chefer med medicinsk kompetens.

”Flera tidigare och nu arbetande verksamhetschefer vittnar om att beslut tas utan föregående utredning, utan transparens eller kommunikation med berörda verksamheter – och (mest bekymmersamt) utan förmåga att göra en konsekvensanalys hur beslutet påverkar komplexa strukturer. En del av dessa beslut har fattats helt utan underlag, och har därför behövts göras om eller helt rivas upp”, skriver de.

Läkarna beskriver hur högutbildade medarbetare och verksamhetschefer upplever en ökande vanmakt – och att ett flertal har slutat de senaste åren, vilket har medfört kostnader för hyrpersonal.

”Även det fackliga perspektivet åsidosätts regelbundet, större verksamhetsförändringar genomförs med kort varsel och utan att hänsyn tas till fackliga påtalanden om risker för försämrad arbetsmiljö och patientsäkerhet.”

I brevet kräver läkarna en ledning som har personalens förtroende, som arbetar tillsammans med de anställda för att skapa en verksamhet baserad på kompetens och ömsesidig tillit och respekt. Det kräver, enligt dem, en hälso- och sjukvårdsdirektör och högre ledning i övrigt som är läkare, och som har visat förmåga att styra med god etisk kompass och lojalitet med behovs- och solidaritetsprincipen: sjukvården ska vara lika för alla och skapa en trygghet för de mest sjuka och behövande.

Läkarna kontaktade även Örebro läns läkarförening och Sjukhusläkarna i Örebro, som efter några mindre justeringar i texten ställde sig bakom det öppna brevet. Facket initierade även en namninsamling bland läkare i regionen, både fackligt anslutna och övriga, för att mobilisera stöd för protesten.

Hittills har cirka 270 personer ställt sig bakom initiativet.

– Vi anser att sjukvården måste ledas av de som har högst medicinsk kompetens. Vi vill att fler läkare ska välja chefskarriären. Om man har den högsta medicinska kompetensen förstår man vilka prioriteringar som man måste göra, utifrån de begränsade resurser som finns. Det är en förutsättning för att kunna erbjuda bästa vården till så många som möjligt, säger kirurgen Paula Wallmon, som är ordförande för Örebro läns läkarförening respektive Sjukhusläkarna i Örebro.

Paula Wallmon, ordförande för Örebro läns läkarförening och Sjukhusläkarna i Örebro, kräver fler läkare i ledningen. Foto: Privat

Planen är att namnunderskrifterna ska lämnas över till regiondirektören veckan efter påsk.

– Tyvärr är det många läkare som inte vill ta jobb som chefer. Många anser att det inte är en given karriär. I stället väljer de att jobba med sitt kliniska arbete eller med forskning. Men det här måste ändras.

Regiondirektör Rickard Simonsson säger att han tar medarbetarnas protester på största allvar.

– Det är inte en okänd fråga för oss att medarbetare i hälso- och sjukvården är missnöjda med utvecklingen inom exempelvis det administrativa området. Det finns säkert beslut som har fattats som kanske inte har varit så bra. Men på det hela taget har det inte blivit sämre på en generell nivå, säger han.

Rickard Simonsson håller med om att det är centralt att de som jobbar med ledning och styrning i sjukvården har en gedigen vårdbakgrund och vårdkompetens.

Regiondirektör Rickard Simonsson säger att regionen har svårt att rekrytera läkare till chefspositioner. Foto: Pavel Koubek

– Det är viktigt att man bottnar i medicinska frågor, men det handlar också om att ha ledaregenskaper. Det är bra om ledningen representerar en mix av de yrkeskategorier som finns inom vården, säger han.

– Jag jobbar med ett antal rekryteringar på kort sikt, och måste väga in olika delar. Att leda en hälso- och sjukvårdsorganisation handlar om allt från kompetensförsörjningsfrågor och juridik till hur sjukvården bidrar till en samhällsutveckling i stort. Vi skulle behöva fler läkare som vill ta på sig ledningsuppdrag, men för tillfället har vi svårt att attrahera läkare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera