Nyhetsarkiv

Läkare i kritik mot vårdens styrning

Bengt vom Zur–Mühlen.

Sedan lång tid pågår omfattande förändringar inom vårdsystemet som oroar oss mycket”. Det skriver en rad erfarna och kliniskt verksamma läkare i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet idag, däribland Sjukhusläkarnas första vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen.

Med debattartikeln vill läkarna belysa det de kallar ”betydande strukturella problem och påtaglig stress i stora delar av vårdsystemet.” De listar bristen på vårdplatser, personalbrist inom primärvården, att antalet platser i särskilt boende minskat till förmån för kvarboendeprincipen samt ”ett dyrbart laborerande med olika journalsystem” som exempel på detta.

Problemens ursprung, menar läkarna, kan härledas till de styrmodellen sjukvården varit föremål för under senare decennier.

Vi anser att en avgörande orsak är att sjukvården under ett par decennier har utsatts för tilltagande byråkratisk styrning inspirerad från andra samhällsområden, särskilt tayloristiskt inriktad tillverkningsindustri, med fokus på ”styrning” och ”flöden”. Några exempel är balanserade styrkort, lean production, new public management och nu senast ’värdebaserad vård’. Dessa har införts i snabb takt och utan vetenskapligt underlag. New public management har införts i många länder, men knappast så snabbt och konsekvent som i Sverige. Styrningen har med tiden blivit kontraproduktiv, det vill säga utfallet för patienterna riskerar att bli sämre än utan denna styrning. Orsaken är att vetenskap och beprövad erfarenhet samt etiska principer med fokus på vårdbehov trängs undan till förmån för andra drivkrafter.” skriver läkarna.

Skribenterna avslutar med att de önskar stimulera till en bred debatt angående hur man kan verka för att även vårdens organisation och styrsystem utformas på evidensbaserad grund och enligt den etiska plattformens principer. Samt hur fokus på kvalificerad hälsoanalys, human vård och kontinuitet i mötet mellan patienten och läkare/andra personalgrupper kan återupprättas.

Hela debattartikeln kan du läsa här. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera