Nyhetsarkiv

Efter maktskiftet: Läkare hoppas på större inflytande i Norrbotten

När makten flyttas för första gången på över åtta decennier skapas höga förväntningar på politiken i Norrbotten. Sjukvårdspartiet vill utmana bemanningsföretagen, skapa konkurrenskraftiga löner, och eventuellt återupprätta BB och förlossningsvård vid Kiruna sjukhus. Vilka beslut som än tas så hoppas Norrbottens läkarförening att besluten i större utsträckning grundar sig i medicinsk kompetens.

Det blev ett rungande ja från Norrbottningarna. Efter 84 år vid makten måste Socialdemokraterna lämna över facklan till Sjukvårdspartiet i Norrbotten. Längtan efter omdaning handlar enligt partiets ordförande om att väljarna inte längre tror på det tidigare systemet. Och att varje röst är en röst mot centralisering av hälso- och sjukvården.

– Vi står ju för en decentraliserad sjukvård, till skillnad från nuvarande ledning som har centraliserat allt från distriktssköterskor, flyttat allmänkirurgi, och överhuvudtaget satt vården på hjul. Det här oroar befolkningen, man tror inte längre på systemet. Man ser att det försvinner verksamheter från närområdet hela tiden. Det har gett resultat, vi driver ju den motsatta politiken, säger Kenneth Backgård, partiledare Sjukvårdpartiet Norrbotten (SJV).

– Oavsett partifärg så hoppas vi att de är intresserad av vad professionen har att säga om utformningen av vården o

Peter Johansson, ordförande Norrbottens läkarförening.FOTO: Simon Eliasson

ch att man prioriterar sjukvården. Det finns stora brister inom primärvården i Norrbotten och det behövs mycket arbete med första linjens sjukvård. Vi hoppas också på en högre grad av professionellt inflytande som vi tror gagnar befolkningen, säger Peter Johansson, ordförande Norrbottensläkarförening.

Frågan är i vilken utsträckning som Sjukvårdspartiets politiker kommer lyssna till professionen. Partitet är inte, likt Bevara akutsjukhusen i Region Jönköping, ett läkarlett parti. Totalt finns 21 kandidater på SJV:s kandidatlista som arbetar inom hälso- och sjukvården. Den naturliga frågan blir således om politikernas förslag kommer tålas att synas av sakkunniga och erfarna läkare och sjukvårdspersonal. Och kommer professionens åsikter kring politiska förslag spela någon roll i beslutsfattandet.

– Jag tycker det är en självklarhet att man ska lyssna på professionen. Det måste finnas medicinsk sakkunskap i vissa ledningsfunktioner, och då tror jag också att man lyssnar på ett annat sätt, säger Kenneth Backgård.

Kommer deras ord spela roll i beslutsfattandet? 

– Med den bakgrund som jag har så kommer det spela roll, säger Kenneth Backgård som är legitimerad och erfaren psykolog inom hälso- och sjukvården.

Kenneth Backgård, partiledare Sjukvårdspartiet Norrbotten.FOTO: Simon Eliasson

SJV har gått till val med löfte om att decentralisera vården i Norrbotten. Mer konkret så handlar det om att förstärka närsjukvården och hälsocentralerna och återföring av tidigare stängda distriktssköterskemottagningar. För att få ned viss undersökningsköer så ska MR-kameror införas på sjukhusen i Kiruna och Kalix.

– Patienterna i Kiruna får åka väldigt långt, det handlar om hela dagar som går åt för undersökningar som kanske tar 20 minuter, det är helt orimligt. Det är inte bara patienten som får betala priset i form av ledighet från arbetet, utan också svårigheter att hinna i tid till visa undersökningar, speciellt om det handlar om stroke, säger han.

Sjukvårdspartiet vill också få fler händer på golvet. Enligt Kenneth Backgård är konkurrenskraftiga löner en viktig aspekt, och dragkampen står mellan regionen och bemanningsföretagen.

Kommer ni verkligen kunna matcha bemanningsföretagens lönenivåer? 

– Det är omöjligt för mig att säga. Det är en diskussion som vi måste ta med respektive fackförening, att man når en nivå som blir konkurrenskraftig, den behöver inte bli lika, men vi har sagt att vi måste möta det här.

Hur ska ni kunna bekosta den löneökningen? 

– Vi lägger ut runt 300 miljoner kronor i år på hyrpersonal. Om man skulle lägga det på egen personal så skulle man få ett mycket bättre konkurrensläge.

Peter Johansson håller med om att lönen är viktig för rekryteringen men att det måste gå hand i hand med egeninflytande för att skapa en bra arbetsmiljö. Regionen måste enligt Johansson jobba mer med att göra de mindre sjukhusen mer attraktiva som arbetsplats.

– Man ska inte vara så centralstyrd utan ha lov att jobba lite olika, för det ser inte likadant ut att jobba i Kiruna som att jobb i Luleå. Man måste också hitta på saker som attraherar personal till svårbemannade sjukhus, kanske förbättra schemat, korta arbetstiderna, och ge möjlighet till återhämtning. Det måste också vara en vissa löneskillnad att arbete på de mindre och svårbemannade sjukhusen, säger han.

Johansson betonar också att fokus på kvalitativ vård skapar nöjda och välmående läkare.

– Jag tror att vi som jobbar inom sjukvården mår bra om vi kan ge patienterna en vård av hög kvalitet med hög internationell standard. Då blir vi stolta över det vi gör och det stärker oss. Det gör oss mindre sjuka och vi blir mer benägna att stanna kvar.

Störst stöd för Sjukvårdspartiet i landstingsvalet gav Kirunaborna. Med ett 70-procentigt stöd fick Socialdemokraterna erkänna sig besegrade i sin röda hemstad. Orsaken tror Dick Vånsjö, ordförande för Sjukvårdpartiet i Kiruna, beror på att både makten och sjukvården under många år centraliseras till kustområdet.

– Vi har haft problem med socialdemokratin som befinner sig i Luleå, de plockar ju bort alla faciliteterna som vi haft här uppe, det köpte inte folket. Därför har vi fått de här rösterna, säger han.

Den avgörande frågan för Kirunaborna är enligt Dick Vånsjö sjukhusets framtid. Lokalpartiet i Kiruna är väldigt tydliga med att de vill återupprätta förlossningsverksamheten och BB vid Kiruna sjukhus. En dröm som de hoppas går i uppfyllelse när sjukhuset byggs upp på nytt, i och med flytten av staden.

– Vi vill ha BB och allt omhändertagande så vi överlever här. Jag vill inte skicka mammor till Gällivare, barn dör ju längs vägen. Så här får det inte vara, säger Dick Vånsjö.

På den regionala nivån finns en ambition att på lång sikt återupprätta verksamheter som tidigare tagits bort från Kiruna sjukhus. Att ha anestesi, radiologi, och akutkirurgi med enklare ingrep är enligt Kenneth Backgård rimligt vid byggandet av ett nytt sjukhus. Han uttrycker sig dock en aning försiktigare än Vånsjö angående förlossningsvården.

– Vi säger så här, ja, man kanske ska börja planera också för en förlossningsavdelning och utreda konsekvenserna av det. Men det är lätt att riva ned och det är mycket svårare att återupprätta.

Även om Sjukvårdpartiet på både regional och lokal nivå kommer överens om en satsning på BB så påpekar Peter Johansson att den styrande koalitionen måste komma överens om ett förslag. Oavsett vilket beslut det blir så hoppas Norrbottens läkarförening att det tas utifrån medicinsk grund.

– Vi ska se till att tillhandahålla trygg vård med hög kvalitét. Om det är möjligt att återupprätta förlossningen i Kiruna så får de komma med skarpa förslag på det. Vi hoppas att politikerna lyssnar på professionen i de här frågorna, säger Peter Johansson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera