Nyhetsarkiv

Läkare fick bakläxa – sjukintyg om hjärtrusning dög inte: ”Man har tappat respekten”

En patient drabbades nyligen av livshotande hjärtrusning – i praktiken hjärtstillestånd – men när läkaren skulle sjukskriva patienten tog det stopp: Försäkringskassan godtog inte intyget och krävde detaljerad information om hjärtrusningen. Sten Östenson, överläkare i kardiologi och ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, säger att exemplet belyser hur myndigheten har tappat respekten för läkarnas intyg.

Patienten drabbades av upprepade kammartakykardier, snabba rytmrubbningar från hjärtkammaren. Tillståndet leder till hjärtstillestånd men kan hävas med elektrisk defibrillering. I ovanliga fall kommer den allvarliga rytmrubbningen snabbt tillbaka, en ”ventriklar storm” har inträffat, och är direkt livshotande.

I detta fall var rytmrubbningarna påtagligt snabba. Hjärtat rusade om och om igen, men tack vare elchocker från patientens ICD, en pacemaker med rytmreglerande funktioner inklusive elchocker kunde rubbningarna brytas och patienten klarade sig.

Då läkaren skulle sjukskriva patienten reagerade dock Försäkringskassan:

”Det framgår i intyget att patienten hade tillstånd närliggande hjärtstillestånd. Vilket tillstånd var detta och när var detta? Vad är aktuell status och undersökningsfynd? Utifrån de undersökningsfynden, vilka specifika aktiviteter/arbetsuppgifter kan hen inte utföra på grund av undersökningsfynden? När blev patienten defibrillerad, och hur länge hade patientens kammartakykardi varat? När fick hen ICD?”

Försäkringskassan begärde att läkaren skulle motiverade den 3,5 månader långa sjukskrivningsperioden, och hänvisade till Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vid arytmier (hjärtrytmrubbningar), enligt vilket patienter kan behöva sjukskrivning upp till en vecka. I litteraturen kan man, enligt myndighetens besked, läsa att kammartakykardi ”verkar allvarligare än till exempel vanligt förmaksflimmer”.

När Sten Östenson, överläkare i kardiologi och ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, fick höra om händelsen trodde han först att det inte var sant.

– Det finns visserligen ingen rekommendation om detta, inget PM, men hjärtläkare vet att det tar 6 till 12 månader att bli människa igen. Du kanske är tillsynes fysiskt återställd efter några dagar. Hjärtat slår, kroppen fungerar, men då ska man veta att patienten har varit med om något som närmast går att jämföra med en krigssituation, säger han.

Vi pratar om patienter som faktiskt ska börja lita på att de kan överleva, att hjärtat fungerar. Sten Östenson, överläkare i kardiologi

– Det här är bland det värsta man kan vara med om. Utrustningen gör sitt jobb, men patienten är tvungen att få elchock efter elchock. Det är ett fruktansvärt tillstånd. Man är påverkad av att hjärtat löper amok, man kanske är medvetslös eller nära nog, man får en chock. Man vaknar till, mår dåligt, och hjärtat löper amok igen.

Sten Östenson.

Sten Östenson säger att Försäkringskassans agerande är oacceptabelt och betonar att det drabbar både patienter och läkare.

– Problematiken kanske ligger i att sjukintyget är baserat på hjärtåkomman, medan sjukskrivningsorsaken egentligen är baserad på följderna av den akuta traumatiska händelsen. Men det borde inte vara något problem. Vi pratar om patienter som faktiskt ska börja lita på att de kan överleva, att hjärtat fungerar. Försäkringskassan gör våld både på respekten för läkaren och på en allmän grundläggande humanism som ska finnas hos alla yrkeskategorier. Det borde inte vara några frågetecken kring detta, säger han.

Man har helt tappat respekten för läkarnas intyg. Sten Östenson, överläkare i kardiologi

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, vill inte kan kommentera det enskilda fallet, men hon framhåller att denna typ av sjukdom, generellt sett, självklart kan berättiga till sjukpenning.

– Försäkringskassan har en skyldighet att begära kompletteringar om underlaget för beslut inte är tillräckligt. Varför det bedömt så i detta enskilda fall har jag dock ingen kommentar på, säger hon.

Cecilia Udin.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har haft ett uppdrag från regeringen att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras. Uppdraget, som redovisades förra året, har resulterat i ett antal rekommendationer, däribland förtydliganden kring vilken information som normalt behövs för bedömning av rätt till sjukpenning, samt utvärdering av principerna för samarbete på olika nivåer.

– För majoriteten av de sjukfall som årligen hanteras inom sjukförsäkringen fungerar samarbetet mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården väl. Det här är ett väldigt viktigt område som vi arbetar aktivt med att förbättra varje dag, säger Cecilia Udin.

Sten Östenson är dock kritisk.

– Det har skett ett paradigmskifte på Försäkringskassan. Man har helt tappat respekten för läkarnas intyg. Det gör att förhållandet mellan läkare och Försäkringskassan har gått från att vara dåligt till att vara uruselt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera