Nyhet

Läkare får nej mer än dubbelt så ofta

Läkare som ansöker om graviditetspenning får avslag betydligt oftare än andra yrkeskategorier. Det visar unika siffror som Sjukhusläkaren har låtit Försäkringskassans statistiker ta fram.

Din ansökan om graviditetspenning beviljas ej – det beskedet möts läkare av betydligt oftare än befolkningen i stort. När Sjukhusläkaren begärde ut statistik på hur många ansökningar om graviditetspenning som hade beviljats respektive fått avslag under de senaste sex åren var trenden tydlig: en läkare som upplever sin arbetsförmåga nedsatt på grund av graviditeten får betydligt oftare avslag på graviditetspenning än gemene man. Andelen avslag för läkarna låg nämligen i genomsnitt på 14 procent under sexårsperioden medan motsvarande siffra för befolkningen i stort låg på 6 procent.

Det enda året när andelen avslag för läkare och andra yrkeskategorier närmade sig varandra var under pandemiåret 2021 då Försäkringskassan generellt beviljade betydligt fler ansökningar om graviditetspenning både för läkare och andra yrkeskategorier. Men redan året efter var skillnaderna tillbaka på samma höga nivå som tidigare.

Sofia Kühner, ordförande i Kvinnliga läkares förening, känner mycket väl igen bilden av att det generellt är svårt för läkare att få graviditetspenning beviljad. Hon har hört många medlemmar och kollegor beskriva att de inte ens bryr sig om att ansöka på grund av den stora sannolikheten att bli nekad ersättning. Men att skillnaden var så pass stor jämfört med andra yrkeskategorier förvånade henne, trots allt.

– Ja, att det var mer än dubbelt så svårt för en läkare att få sin ansökan om graviditetspenning beviljad tycker jag förvånar. Framför allt när det är ett yrke med så pass många risker. Vi jobbar ju väldigt nära människor med allt vad det innebär av infektionsrisker, fysiskt ansträngande moment etcetera.

Sofia Kühner berättar att föreningen gick ut till sina 7 000 medlemmar på sociala medier i början av året med bland annat frågor kring socialförsäkringen för gravida.

– De visade att det framför allt finns två skilda problem med just graviditetspenningen. Det första är precis det som ni sätter fingret på – att det finns de som behöver graviditetspenning och som inte får det. Här verkar det finnas tydliga skillnader i hur lätt eller svårt det är beroende på var du jobbar. Inom psykiatrin verkar det till exempel vara betydligt
lättare medan tunga nattjourer inom andra specialiteter inte värderas lika högt.

Sofia Kühner är ordförande i Kvinnliga läkares förening.FOTO: Privat

Det andra stora problemet i sammanhanget är när kvinnliga läkare motsägelsefullt nog blir avstängda från sitt arbete mot sin vilja under graviditeten, berättar Sofia Kühner.

– För dem kan detta få många negativa effekter som till exempel att de hamnar efter rent karriärmässigt eller lider ekonomiska förluster. Det verkar helt enkelt finnas en problematik kring att göra en individuell bedömning, både från arbetsgivarens sida och från handläggarna på Försäkringskassan.

Varför tror du att det är så svårt för just läkare att få graviditetspenning beviljad?

– Dels tror jag att det handlar om en okunskap på chefsnivå om hur försäkringen ser ut. Att de har inställningen ”men om du inte kan arbeta så sjukskriv dig då”. Sedan tror jag också att det finns en okunskap hos handläggarna på Försäkringskassan kring att värdera riskerna som finns i vårt arbete. Det kan till exempel finnas ett missförstånd kring hur fysiskt ansträngande vårt arbete faktiskt kan vara – att vi kanske behöver stå upp sex timmar i sträck och inte kan lämna rummet med hänsyn till patienten.

Vilka förändringar behövs på det här området?

– Dels behövs det utbildningsinsatser för arbetsgivarna, men vi efterlyser också en allmän rätt för läkare att slippa jourer under graviditeten om den gravida önskar det. Vi vill också att det ska bli mindre krångligt att sjukskriva sig för exempelvis graviditetsillamående och få ersättning i efterhand. Sedan måste vi ju se till att socialförsäkringsskydden inte ger så stor skillnad i ekonomisk ersättning. Arbetsgivaren behöver tvingas att gå in och stötta upp så att det inte blir ekonomiskt lönsamt för dem att uppmana till sjukskrivning. Det finns överhuvudtaget en stor frustration på det här området och vi välkomnar verkligen den utredning som pågår om en möjlig omstrukturering av socialförsäkringsskyddet för gravida.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera