Nyhetsarkiv

Läkare demonstrerade för barnintensiv

Sedan oktober förra året arbetar två överläkare för att starta BIVA, och från januari i år har verksamheten en avdelningschef. Men nu ser det ut att ta stopp igen, efter att sjukhusledningen meddelat att starten åter skjuts på framtiden.

Anna Rask-Andersen, ordförande i Upplands allmänna läkarförening menar att det är olyckligt om barnintensivvårdsavdelningen inte får starta.

– Vi kan absolut inte försvara att man ska spara på det som är viktigast för oss i hela livet – barnen, sa Anna Rask Andersen vid demonstrationen i fredags.

De barn i Uppsala län som behöver intensivvård transporteras i dag till Astrid Lindgrens barnsjukhus, eller vårdas på vuxenintensiven på Akademiska sjukhuset. Andra av dessa svårt sjuka barn vårdas på vanlig vårdavdelning på Akademiska (ofta barnonkologisk eller barnkirurgisk) trots att de är så svårt sjuka att de behöver intensivvårdens resurser.

Narkosläkare både i Sverige och internationellt har på senare år uppmärksammat att intensivvård av barn kräver speciell och mycket hög kompetens. Det är väl belagt i vetenskapliga studier att om barn vårdas på intensivvårdsplatser för vuxna är dödligheten och risken för skador större än om barnen vårdas på en intensivvårdsavdelning för barn.

Läkarföreningen hoppas nu på ett tydligt besked från landstingspolitikerna med klartecken om finansiering av en barnintensivvårdsavdelning samt ett direktiv till sjukhusledningen att starta BIVA enligt tidigare planering.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera