Nyhetsarkiv

”Lagligheten i avtalen måste utredas”

Även Ulf Zackrisson,ordförande i Göteborgs Privatläkarförening är kritisk till avtalen som VGR skriver med sina sjukvårds­leverantörer.

– Det är väldigt tveksamt alltihop och jag har tagit frågan vidare till förbundsjuristerna för att utreda om det verkligen är juridiskt hållbart. Med den här typen av avtal försätter man alla VGR:s anställda i en dold karantän utan att någon får så mycket som en krona i ersättning, säger han.

Om en privat arbetsgivare skulle begränsa de anställdas frihet på motsvarande sätt skulle det vara helt otänkbart utan någon form av kompensation, menar Ulf Zackrisson.

– Här väljer man att låsa in folk och blockera dem för andra möjligheter i stället för att anstränga sig för att bli en attraktiv arbetsgivare. Långsiktigt leder det alldeles fel.

Som liten entreprenör blir det extra svårt att starta en ny verksamhet om all personal måste rekryteras utanför det egna landstinget, menar Ulf Zackrisson, som även är kritisk till hur VGR skriver sina avtal gentemot privata aktörer i andra sammanhang. Också där har de nämligen en tendens att missgynna just små aktörer, anser han.

– Om man ska uppfylla skall-kraven i många av de här avtalen blir de ofta rena förlustavtal i slutändan. Samtidigt har det inte funnits några som helst sanktioner gentemot dem som bryter mot skallkraven. Systemet har blivit helt urvattnat och det är också en fråga som vi driver inom Göteborgs privat­läkarförening.

Ellen Hall som är förbundsjurist på Läkarförbundet bekräftar att man kommer att titta närmare på avtalen som VGR skriver med sina leverantörer av högspecialiserad vård efter att Sjukhusläkaren har uppmärksammat det hela. Hon kan inte uttala sig säkert i frågan förrän den är färdigutredd men utesluter inte att det kan röra sig om en snedvriden konkurrenssituation.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera