Nyhetsarkiv

”Lägg inte in nya patienter i Pascal”

Läkemedelskommittén i Jönköpings län har tagit beslutet att rekommendera att nya patienter inte ska starta med ApoDos som kräver användning av Pascal.

– Vi har fått input från chefläkare och medicinskt an­svariga sjuksköterskor om att det finns problem och risker med Pascal. De kliniska apotekarna har fått många klagomål. Som vi ser det kan vi inte garantera säkerheten när nya patienter läggs in i Pascal/ApoDos. Det är inte lätt att ta sådana beslut men ibland måste man göra det, säger läkemedelskommitténs ordförande Sören Hansen.

– Vi är starkt intresserade i frågan. Vi har beställt en risk- och konsekvensanalys för att få ett bättre underlag. Medan vi väntar in den anser vi alltså att nya patienter inte ska starta med ApoDos.

Dubbeldokumentation en risk i sig

Landstinget i Jönköping använder journalsystemet Cosmic, som inte är integrerat med Pascal. Dubbeldokumentationen – att behöva registrera samma uppgifter i två system – är en riskfaktor i sig.

– Jag arbetar själv som hematolog på Höglandssjukhuset i Eksjö. Jag ser själv det här problemet. Går jag in och gör en ny förskrivning i Cosmic och uppdaterar läkemedelslistan och upptäcker att min patient även har Apodos så måste jag in i Pascal och i princip göra om det jag redan gjort.

– Det finns så pass stora risker med Pascal i dagsläget att det finns risk för att det blir fel i detta steg. Vi behöver en fullständig integrering mellan Cosmic och Pascal så att uppgifterna hämtas automatiskt – annars blir det allt för lätt fel. Det är tveksamt om det fungerar att lappa här och där.

Dosettdelning

Ann-Sofie Lundström är medicinskt ansvarig sjuksköterska i läkemedelskommittén i Jönköpings län.

– Flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet har upplevt en säkerhetsproblematik med Pascal, och skrivit till Inera och påtalat problemen. Till problemen hör att de läkemedel som levereras i dosförpackningarna inte har stämt överens med vad som står på det dosrecept som medföljer och bristande tillgänglighet som gör att man inte alltid kommer in i systemet.

Rent praktiskt har beslutet att inte sätta in nya patienter på ApoDos/Pascal inneburit att sjuksköterskorna fått gå tillbaka till dosettdelning av läkemedel.

– Det är inte heller ett bra alternativ. Läkarna har uppmärksammat att det blir dubbeldokumentation i Pascal och Cosmic, vilket innebär risk för att det blir fel. Å andra sidan finns det också en risk att göra fel när man delar i dosett, och den bemanning vi har i dag är inte dimensionerad för den extra tid det tar.

Andra nackdelar med återgång till dosettdelning är att det blir mer kassationer av läkemedel eftersom förpackningsstorlekarna inte är optimala. Ann-Sofie Lundström ser också större risker i den praktiska hanteringen av dosetten, exempelvis händer det att dementa patienter själva flyttar runt medicinerna i dosetten eller att dosetten tappas och läkemedlen faller ut. Rullarna med dosförpackade läkemedel uppfattas som säkrare.

– Det är varken optimalt eller samhällsekonomiskt rimligt att inte ha bra datasystem som stöder verksamheten. Men tyvärr är det bara att konstatera att bra IT-stöd, det finns inte idag.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera