Nyhetsarkiv

Lagförslag ska hindra upphandling av universitetssjukhus

Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ska inte kunna gå före kön inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård och vårdenheter som hör under universitetssjukhus ska inte kunna övertas av en privat vårdgivare. De två förslagen till lagändringar skickar Socialdepartementet ut till remiss i dag.  

– Att störst behov ska gå först är en grundbult i den svenska modellen för hälso-och sjukvård. Genom lagändringen kan vi säkerställa att ingen kan köpa sig före kön inom den offentligt finansierade vården, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar om det lagförslag som handlar om de privata sjukförsäkringarna.

Förslaget går ut på att den vård som ges inom ramen för privata sjukförsäkringar endast ska kunna ges i den offentligt finansierade vården om de principer som listas i hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf inte åsidosätts. Den reglerar bland annat att den som har det största vårdbehovet ska ges företräde till vården. Förslaget ställer också krav på att landstingen ska inkludera villkor som säkerställer det kravet när man skriver avtal med andra vårdgivare.

I det andra förslaget som skickas ut på remiss ska landstingen inte ensidigt kunna fatta beslut om driftsformer för universitetssjukhus, eftersom regeringen anser att dessa har en strategiskt viktigt funktion för både sjukvårdsregionen och hela landet. Lagförslaget går kort och gott ut på att landstinget inte får lägga över uppgiften att driva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus på andra vårdgivare. För att universitetssjukhusen inte ska splittras ingår en skrivelse om att landstingen heller inte får lämna över drivandet av en vårdenhet som organisatoriskt tillhört ett universitetssjukhus någon gång efter den 1:e juli 2007.

– På det här sättet kan vi hålla samman universitetssjukhusen och säkerställa att universitetssjukhusen fortsätter att ha fokus på sina huvuduppgifter om vård, forskning, utbildning och utvecklingsarbete. Det är funktioner som inte bara är viktiga för det enskilda landstingets invånare, utan för hela landet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Lagförslaget är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om vinster i välfärden. Lagändringarna beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2017.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera