Nyhetsarkiv

Lagförslag om nationell läkemedelslista

Socialdepartementet lämnar idag ett förslag på en ny lag om nationell läkemedelslista. Målet är att skapa en samlad bild av patientens läkemedelsbehandling.

Bland annat ska ordnationsorsak och aktiv substans i läkemedlet anges i den nya nationella läkemedelslistan. I ett pressmeddelande från Socialdepartementet säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S):

– Genom en nationell läkemedelslista kan vi få en både säkrare och mer modern informationshantering, och undvika många skador som idag sker när läkemedel kombineras på ett felaktigt sätt.

Läs mer: Arbetet mot en nationell läkemedelslista fortsätter

Samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonalens och patientens behov av information ska tillgodoses ska förslaget också se till att patientens behov av integritetsskydd säkerställs. Förslagen bygger på tidigare utredningar, men enligt Socialdepartementet har de utvecklats utifrån ett integritetsperspektiv. För att få tillgång till läkemedelslistans uppgifter krävs i regel patientens samtycke, skriver Socialdepartementet, dock inte i akuta nödfall, om patienten är beslutsoförmögen eller för att förskrivare ska kunna se om patienten har förskrivits narkotiska läkemedel. Möjligheten att spärra viss åtkomst ska finnas för patienten, men detta ska tydligt synas samt om spärrningen gäller narkotiska läkemedel.

Den nya lagen ska ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Även en ny förordning, som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. Nu ska lagförslaget ut på remiss i tre månader.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera