Nyhetsarkiv

”Läget var oacceptabelt”

Det visade sig att 20 procent av specialistläkarna inte ägnade sig åt någon fortbildning alls.

– Det råder tyvärr stor restriktivitet när det gäller att åka på konferenser och annan extern fortbildning. Det råder också ett principiellt stopp för att åka på internationella konferenser, utan godkännande från högsta sjukhusledningen. Detta kan vi inte längre acceptera, säger Kenneth Lindahl (bilden), kirurg vid Västmanlands sjukhus samt ordförande för Västmanlands läkarförening.

För att driva frågan framåt och för att slippa hamna i trista budget­diskussioner har vi valt att testa en modell som har visat sig vara framgångsrik, säger han.

Läkarföreningens fortbildningsenkät besvarades av var tredje specialistläkare och visar att de endast fick 6,1 dagar extern fortbildning 2013. Rekommendationen från Läkarförbundet är 10 dagar (se artikel nästa sida) och år. Andelen specialist­läkare som inte ägnade sig åt någon fortbildning alls var 20 procent, jämfört med 10 procent för riket.

När det gäller intern fortbildning, för exempelvis diskussioner och inläsning av ny forskning och nya behandlingsmetoder, rekommenderar Läkarförbundet en halv dag per vecka. I Västmanland avsatte man en timme per vecka i genomsnitt, huvudorsaken anges vara tidsbrist.

Mest skrämmande, menar Kenneth Lindahl, är att hela 31 procent har svarat att de avstått från att söka externa kurser; en slags självcensurering på grund av lokala riktlinjer som säger att endast en deltagare per klinik för åka på kurs.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera