Nyhetsarkiv

Låga användarbetyg för Pascal

Användarenkäten har besvarats av 844 personer, varav drygt 40 procent är läkare.

Enkätresultaten visar att även om användarna uppskattar tillgång till beslutsstöd och läkemedelslista så finns det fortfarande problem. Framförallt är det ordinationsfunktionen och prestandan som behöver förbättras. Långsamheten i systemen var spridd över hela landet och förekom i flera journalsystem.

Generellt sett är yngre användare mer positiva än äldre. Dock var det i den yngsta gruppen, under 30 år, som frustrationen över långa väntetider var som störst.

Inera ska nu sjösätta en handlingsplan för att få ner svarstiderna i systemet.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera