Nyhetsarkiv

Låga användarbetyg för Pascal

Användarenkäten har besvarats av 844 personer, varav drygt 40 procent är läkare.

Enkätresultaten visar att även om användarna uppskattar tillgång till beslutsstöd och läkemedelslista så finns det fortfarande problem. Framförallt är det ordinationsfunktionen och prestandan som behöver förbättras. Långsamheten i systemen var spridd över hela landet och förekom i flera journalsystem.

Generellt sett är yngre användare mer positiva än äldre. Dock var det i den yngsta gruppen, under 30 år, som frustrationen över långa väntetider var som störst.

Inera ska nu sjösätta en handlingsplan för att få ner svarstiderna i systemet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera