Nyhetsarkiv

”Kultur som måste förändras”

”Paolo Macchiarini själv har ett stort ansvar. Men jag är både förvånad och upprörd över att det här har kunnat ske trots varningssignalerna.” det säger KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright om den externa rapport som presenterades idag.  

Dagens presskonferens inleddes med att den avgående styrelseordföranden Lars Leijonborg generellt konstaterade att han var nöjd med det arbete som utredarna gjort och rapporten det lett till.

– Den ger en god bild av förloppet av Macchiariniskandalen. Det har begåtts en rad allvarliga fel ända sedan rekryteringen av Paolo Macchiarini och under hans tjänstgöring i Sverige och även vid hanteringen av de fuskanmälningar som kom in. En del av de brister som avslöjades i detta fall  gäller mer generellt på KI. En kultur där det finns en tendens till att man ibland kan strunta i lagar och regler måste förändras.

Lars Leijonborg bad också, precis som Karin Dahlman Wright gjorde förra veckan, drabbade patienter och anhöriga om ursäkt.

Han påpekade också att han trots Macchiariniskandalen anser att det är viktigt med internationella rekryteringar även i framtiden.

– Forskning är till sin karaktär internationell. Det kan vara bra att rekrytera forskare från andra länder med andra synsätt. Det är också KI:s strategi att arbeta på det sättet och det är min åsikt att det bör fortsätta. En misslyckad rekrytering innebär inte att tanken är fel.

Lars Leijonborg påpekade också att det redan vidtagits en del åtgärder på KI efter Macchiariniskandalen. Bland annat att den nu aktuella externa utredningen tillsattes, en tillförordnad rektor tog över efter Anders Hamsten och Paolo Macchiarini avskedades. KI har även förstärkt sin internrevision.

– Nu startar en fas där det arbetet fullföljs, och Hechschergruppens rapport blir en bas för det. Det gäller att minimera risken för att det här någonsin kan hända igen.

KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright kommenterade att rapporten radar upp en rad felaktiga beslut och i många fall avsaknaden av beslut som möjliggjort skandalen. Hon konstaterade också att Paolo Macchiarini kommer att lämna ett tydligt eftermäle på KI, men inte på det sätt som var tänkt, men att det också är dags att arbeta framåt.

– Vi har ett stort ansvar att gå vidare, samtidigt som vi måste lämna en del bakom oss.

Hon betonade att det också är ett gediget arbete som behöver göras.

– Man bryter inte en kultur genom att enbart anta en ny värdegrund eller ett regelverk i styrelsen. Det gäller att skapa goda incitament för bra beteende. Det regler som finns måste efterlevas.

Under presskonferensen fick Karin Dahlman-Wright frågan om de läkare som anmälde Macchiarini för forskningsfusk fått någon ursäkt från KI.

– De har tydligt fått upprättelse i och med att vi hela tiden skyndsamt hanterat de oredlighetsärenden som de gjort upp och gjort det på det sätt som de velat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera