Nyhetsarkiv

KTH satsar på professur och utbildning i patientsäkerhet

Utbildningen ”Patientsäkerhet – teori och praktik” på 15 poäng vänder sig i första hand till chefer på olika nivåer inom hälso-och sjukvården.

Syftet är att ge deltagarna fördjupade kunskaper inom området och utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning. En utökning av utbildningsutbudet är på gång med i första hand en webbutbildning och masterubildning i patientsäkerhet.

Hittills har KTH Teknik och hälsa genomfört tre utbildningar i patientsäkerhet och 115 personer från olika delar av landet har deltagit.

Utgångspunkten för utbildningen är systemperspektivet, där sjukvården betraktas som ett system där olika delar hänger ihop.

Utbildningen anknyter till aktuell säkerhetsforskning och hämtar exempel från säkerhetskritiska branscher utanför vården, berättar Synnöve Ödegård, forskare vid KTH.

Fyra sökande finns till den utlysta professuren i ”Systemsäkerhet i vårdorganisationer” och utnämningen väntas bli klar i början av nästa år.

En ny studie startar under december med fokus på lagen om patientsäkerhet som träder i kraft den 1 januari 2011. Studien genomförs i samarbete med Linköpings Universitet. I den första delen av studien granskar man vilka förberedelser som görs inför den nya lagen och i den andra delen ska besvara hur det blev.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera