Nyhetsarkiv

Kronobergs ambulans bäst på e-hälsa

I den första nationella kartläggningen av e-hälsa i ambulansen hamnar Kronobergs län högst upp på listan. Men skillnaderna i landet är stora.

Genom en webbenkät bland sjuksköterskor inom ambulansvården har eHälsomyndigheten tillsammans med Vårdförbundet, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Karolinska Institutet jämfört användningen av de digitala möjligheterna i ambulanserna.

– I flera landsting och regioner finns en stor utvecklingspotential för e-hälsan i ambulanserna. Rapporten lyfter fram vilka förbättringsområdena är och var i landet de finns, säger Jean-Luc af Geijerstam, t f stabschef på eHälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

I Kronobergs län, som hamnar i topp, används en sammanhållen journalföring och ambulanspersonalen har tillgång till digitala system på väg till patienten. Information från medicinteknisk utrustning först automatiskt över till ambulansjournalen och dit kan också läkarna i länet ordinera läkemedel direkt. Undersökningens resultatet visar dock på stora skillnader i landet. Enligt eHälsomyndigheten saknar två av tre ambulanssjuksköterskor i landet tillgång till internet på jobbet och använder därför egna smarta telefoner för att hämta information.

– Ambulanssjukvården är inte alltid sammanlänkad med övriga hälso- och sjukvården och omsorgen, och olika huvudmän tolkar lagar och föreskrifter på olika sätt. Det behövs en nationell samling kring utvecklingen av e-hälsan för att ambulansvården ska fungera mer effektivt och bli mer jämlik över landet, säger Veronica Lindström, disputerad sjuksköterska som forskar vid Karolinska Institutet och själv också arbetar inom ambulanssjukvården, i ett pressmeddelande.

935 ambulanssjuksköterskor inom Vårdförbundet deltog i undersökningen som genomfördes under våren 2016.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera