Krönika

”Yttrandefriheten måste stärkas – alltför få vågar säga vad de tycker”

Föreningen har fått stöd på Läkarförbundets fullmäktigemöte att Läkarförbundet ska vidta en rad åtgärder för att stärka yttrandefriheten som föreningen tycker är hotad.

Medarbetare avfärdas av ledningen som antingen gnällspikar eller illojala, medan ledningen i sin tur beskylls för att vara inkompetent eller bara vilja förändra för egen vinning. I båda fallen försvinner sakargumenten som gör att en utomstående kan bilda sig en uppfattning om hur vi hanterar våra allmänna medel, säger Karin Båtelson.

Här har det skett en glidning om vad yttrandefrihet innebär, menar hon.
– Vi får allt oftare höra om kollegor som blivit kallade till möte med ledningen efter att ha uttalat sig kritiskt i media eller som på annat sätt utsatts för påtryckningar tex att tala om varifrån man fått information. Att man velat ha speciella regler för chefer, liknande de lojalitetsklausuler som funnits exempelvis på Karolinska, är också ett uttryck för detta.

Självklart har chefer ett uppdrag att fullfölja men hur långt det ska begränsa deras rätt som medborgare är nåt man måste diskutera.

– Att yttrandefriheten håller på att urholkas beror till stor del på att lagstiftningen inte hängt med när samhället och attityderna i samhället förändrats, menar Karin Båtelson och Sjukhusläkarföreningen.

– Vi har därför motionerat tlll Läkarförbundet om att man bör klargöra vilka rättigheter och även skyldigheter man har som anställd att påtala brister och fel i offentlig verksamhet. Det finns heller inga kännbara straffsatser om man bryter mot yttrandefriheten. Det har ju visat sig att det är inte den som begår brottet och blir fälld som blir stoppad i sin karriär.

”Allvarligt att bryta mot grundlagen”

– Att bryta mot grundlagen måste uppfattas som ett allvarligt brott, det gör det inte idag. Det är förstås inte så roligt om vi i vården ska gå runt och anmäla varandra, men det måste till en attitydförändring i den här frågan. Ett sätt är att införa ordentliga straffsatser.

– Här har Sjukhusläkarföreningen fått igenom att Läkarförbundet ska vända sig till SACO och direkt till regeringen och begära en utredning som syftar till att bestämma straffbarhet gentemot de individer/företag som förhindrar/försvårar individers rätt att yttra sig.

– Det kan handla om en helt ny demokratilag eller att praxis skärps så att JO, som är tandlöst idag, begär de lagändringar som de har rätt till.

Ni vill utvidga yttrandefriheten till all offentligt finansierad sjukvård, dvs även den som är privat?

– Det är jättebra att den privata vården ökar, men de anställda i privatvård omfattas inte av yttrandefriheten. Man utredde en lagändring år 2002, men den stötte på patrull av remissinstanserna.

Karin Båtelson och Sjukhusläkarföreningen menar att privatvård som är finansierad av statliga medel borde omfattas av samma lagstiftning som det offentliga.

– Grundlagarna, som möjliggör insyn och fri debatt borde gälla i all offentligt finansierad verksamhet.
Dessutom, regler som gäller för privata företag rörande konkurrens och spridande av företagshemligheter, är lite långsökt i sjukvården som ska präglas av öppen kvalitetsredovisning och styras efter vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Karin Båtelson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera