Krönika

Vården informerar sant och elegant!

Så jag ska opereras idag, sade patienten som just fått besked om en allvarlig fraktur som uppstått efter ett fall.
Självklart, svarade jourhavande med ett vänligt leende, vi opererar dig direkt förstås, vi har gott om sängar och personal och till och med en rehabplats i beredskap.

Åh, du skämtar, sa patienten nöjt och slappnade av mot britsen trots smärtan och oron.

Ja det är klart, svarade jourhavande, men det var faktiskt du som började.

Så klara och tydliga besked presenterade med en liten lärd gäckande glimt i ögat är ett föredömligt sätt som man nu lär ut till läkare och övrig personal i bemötandet av patienten. Otrevliga krav och orättfärdiga förväntningar på vården ska stävjas, snabbt och koncist. Och nya knepet som börjat sprida sig bland patienter för att få vård får inte heller löna sig, den att ha med sig en egen frisk läkare till akuten.

Vårens rubriker om ett nytt bottenrekord för antalet vårdplatser har dock skapat en grogrund för en ny konspirationsteori bland medborgarna, lika fantastisk som att månlandningen verkligen ägt rum eller att kungen aldrig gått på porrklubb, eller toaletten.
Misstanken har nämligen spridits om att hela Sverige egentligen styrs av en road omvärld och ingår i en Truman Show, där vi får leva våra liv i ett land med en galen sjukvård. Och en ännu galnare klimatanläggning.

Angående klimatet så anses det också att omvärlden bara pga rent tekniska svårigheter förskonat oss från större tsunamis och jordbävningar, istället har vi fått Försäkringskassan.

Oavsett hur det är med den saken så påstås nu att de flesta misstag i vården inte uppstår primärt pga resurser utan snarare pga informationbrist om patienten. Nu vet ju alla som jobbar i vården att inget kan vara mer fel, vi saknar verkligen inte information, vi saknar fakta.

Men för att råda bot på brister i informationsöverföring mellan ansvariga så är sammanhållen journalföring något som lagstiftats om och eftersträvas inom landsting och politikerläger. Den fina tanken om att all information om patienten skall finnas tillgänglig överallt och inte bara ska vara något som patienterna ska ta del av utan som även läkarna måste läsa, ses inte med blida ögon av denna kår. Sammanhållen journalföring är ett komplicerat begrepp som inte ska blandas ihop med sammanhållen avföring som istället är något att sträva efter, säger man surt när frågan kommer på tal.

Nåja, trots allt, information är viktig och journalens roll som arbetsredskap får inte urholkas. En av läkekonstens dygder är att med några korta strofer och akademisk elegans kunna ange patientens status och personlighet så att det tydligt framgår vad nästa läkarkollega har att vänta i kommunikation och samspel med patienten. Ett lysande exempel man förr kunde se i journaltext var ”patienten ser ut som en lärare, pratar som en lärare och är lärare”, vilket tyvärr idag är mindre gångbart eftersom den petiga Socialtyrelsen har haft synpunkter på denna eleganta formulering trots sin relevans i sak.

Ett annat sätt som något mer subtilt beskriver patienten är därför att föredra som till exempel ”Patienten ger en utförlig autoanamnes” eller för att variera sig ”Patienten redogör detaljerat för naturalförloppet…”

Kommentarer som ”patientens b-Glu är högre än hans IQ” får nog ses som mindre subtila men inte desto mindre användbara. Om det dessutom är sant så är sannolikheten att den aktuella patienten ska ta illa upp, inte så stor.

Men man ska förstås vara försiktig med hur man ger information både i sjukvården och från myndighetshåll. En kvinna i Storbritannien diagnostiserades med sjukdomen Familjär colonpolypos, en tumörsjukdom i tarmen som inte alls leder till sammanhållen avföring och inte heller är bra för livslängden. Sjukdomen är också som namnet anger ärftlig, vilket innebär att vid diagnos av en patient så bör även alla släktingar undersökas.

I den här aktuella familjen avslöjades då, för all del lite generat, att det fanns en vid födelsen bortadopterad tvilling som ingen visste varken om eller vad det blivit av. Världens alla underrättelseorganisationer engagerades i sökandet efter den förkomna avkomman vilket med dagens teknik naturligtvis löstes med föredömlig snabbhet.

Personen i fråga lokaliserades i högönsklig välmåga, men lite förvånande så långt bort som på andra sidan jordklotet, i Australien.
Men alltså seriöst… Hur kul kan det vara att efter trettio års fridfullt leverne bland kängurur och billabongs, en morgon gå ut till brevlådan och hitta ett personligt brev från CIA??

Dessutom med informationen:
Ni har sannolikt en tumör i ändtarmen.

Dr Snake

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-01

Prenumerera