Krönika

Hur gör man en IT-rond?…och vad är det för nåt?

Vi har oftast bara ett journalsystem på varje sjukhus, men därutöver arbetar vi läkare dagligen i snitt i 15-20 olika programvaror på många olika datorer, på olika ställen över sjukhuset, oftast i olika funktioner, som behandlande, opererande, konsult osv.

En IT-rond kan utföras ganska basalt med bara enstaka faktorer eller byggas på med i princip hur många parametrar som helst. Uppfinningsrikedomen var stor när Sjukhusläkarföreningen i Göteborg skissade på ett protokoll för de IT-ronder som vi ska genomföra i samarbete med Siemens, IT-ansvariga på olika nivåer, läkare och samt ansvariga chefer på fyra kliniker på Sahlgrenska Universitetsjukhuset under vintern.

Deltagare:
• Fackligt ombud
• Verksamhetschef
• IT-ansvariga, eventuellt på olika nivåer
• Systemleverantör

Förberedelse:
• Bestäm vilken mottagning- avdelning-process som ska granskas.
• Bestäm vilket/vilka program som ska ingå.  Alla kan bli för många, en del går inte att ändra på.
• Förberedelse av de olika deltagarna beroende på hur omfattande ronden skall göras.

Själva ronden genomförs sittande vid dator och med det i förväg framtagna underlaget:
A. Hårdvara – mjukvara:
1. Rätt antal datorer på rätt plats? (prestanda, placering)
2. Rätt mjukvara där det behövs
3. Rätt utrustning på rätt plats, (skrivare, projektor, diktafoner mm.)

B. Systematisk genomgång av de system som ska granskas
1. Överskådlighet
2. Intiutivitet/användarvänlighet, ex grafik, gränssnitt
3. Hur fungerar kommunikationen mellan detta system och andra relevanta system? (snabbhet, antal logins, antal möjliga
öppna fönster…)
4. Granskning av ev läkemedelsmodul
5. Granskning av ev intygsmodul
6. Krävs pappersutskrifter?
7. Konkreta problem med systemet och förslag på förbättringar (Många gånger har systemleverantören tips).

C. Ergonomi
Hur ser arbetsplatserna ut där datorerna finns. (ljus, störningar, mm?)

D. Utbildning kring IT-systemen
1. Hur schemaläggs utbildning i IT-frågor så att läkare har möjlighet att närvara? (Tänk på att läkare är schemalagda 6 månader i förväg)
2. Hur dokumenteras utbildningstillfällen?

E. Haverirutiner
1. Finns skriftliga rutiner för datorhaverier och vid uppgraderingar?
2. Var finns recept, koder? (klinikkoder och personliga koder), manuella diktafoner, hur hanteras läkemedelsadministrationen, var finns pappersläkeme- delslistor, andra blanketter ex sjukintyg, vilken resurs finns för utskrift/dokumentering.

Protokollet: Skrivs av verksamhetssekreteraren
1. Lista på aktuella problem och frågor
2. Riskbedömning av problemen och frågorna
3. Förslag på förändringar och åtgärder
4. Fördelning av vem som ansvarar för vilken åtgärd
5. Tidsplan för när förändringarna/åtgärderna skall vara färdiga
6. Lista på frågor som bör diskuteras vidare eller utredas närmare
7. Lista på frågor och problem som bör hänskjutas till annan nivå i organisationen.
8. Uppföljande möte senast inom 3 månader
Sedan kan man bygga på med fler mjukvaruprogram, fler mottagningar, avdelningar, processer, kontrollera tidsåtgång för specifika typfall, kompabilitet med kvalitetsregister, DRGregistrering, osv, osv.
Framgångsfakorn är att få fram ett stort intresse från systemleverantören, IT-ansvariga och ledning att ta del av åsikterna från läkarna och att verkligen förbättra den IT-miljö vi arbetar i.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera