Krönika

Vad läkare kan tillföra som chefer

Det jag som facklig insåg var begränsningar som sätts utanför chefens egen kontroll finns ju där, men till min glädje verkar det finnas kloka chefskollegor som kan lära en vägarna förbi dessa hinder.

När jag började min fackliga bana var det precis i den största brytningstiden vad gäller chefskap i vården, att påstå att läkare var lämpade att vara chefer var inte rumsrent och nästan tvärtom så var det demeriterande. Även Läkarförbundet hade svårt att få till en vettig diskussion runt detta med chef i vården.

Jag ansåg då, och anser fortfarande, att läkare som har chefsegenskaper tillför mycket mer genom just sin professionstillhörighet. Oavsett hur man organiserar sjukvård i världen så är grunden mötet mellan läkaren och patienten, där träffas den sökande och den som ska lotsa rätt.

Ofta skall under tidspress både sjukhistoria, undersökning och utredningsgång initieras, läkaren måste göra en klinisk värdering på hur akut åkomman verkar vara, och ta ansvar för sina prioriteringar inför patienten. Om man som chef i vården aldrig haft det yttersta ansvaret så är det svårare att förstå vad olika strategiska och verksamhetsmässiga beslut kommer få för direkta följder på detta möte. Med det sagt så är jag inte anhängare av tesen att ingen annan kan vara chef i vården, så slipper jag kanske få den yxan efter mig, men det kräver en annan uppbackning i dessa frågor om man inte är läkare.

Vi som är chefer och läkare behöver råd och stöd av varandra. Ibland kan det kännas som om chefsrollen krockar med professionsrollen och då är det bra om fler kan lyssna och råda. De flesta problem är ju återkommande så andra har redan brottats med samma fråga.
För att bilda nätverk och jobba med att belysa chefernas roll i vården har vi i Stockholm nu bildat en lokalavdelning till Chefsföreningen inom Läkarförbundet. Jag hoppas att de av er som läser detta, och som är chefer i Stockholm, hör av er och går med i vår avdelning.

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka chefers situation och dessutom aktivt jobba tillsammans med att uppmuntra fler läkare att bli chefer och framförallt utveckla ledarskapet i vården. Nu är det vår och sedan är det val, ska bli intressant att se vad följderna blir av detta, väl mött igen!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera