Krönika

Ett önskemål till våra föreläsare

Jag har en favoritföreläsare för tillfället. Han heter Dr Najeeb och finns på Youtube. Han förklarar så att jag förstår, så att sådant som basala ganglier och ascenderande bansystem känns både enkelt, svindlande och fantastiskt kul. Han pratar långt och länge om blodförsörjningen till hjärnan, men innan man hinner tappa fokus frågar han: ”And why is this important to know?”  Sedan svarar han, utan att gräva ner sig i detaljer, vilken praktisk nytta vi som läkare kan ha av denna kunskap.

Jag har inte räknat, men det är långt ifrån alla våra föreläsare som svarar på frågan varför vi ska kunna någonting. Ofta är det från andra studenter man får höra om intressanta patientfall som har koppling till de detaljer vi pluggar in om än det ena än det andra.
Journalister jobbar alltid utifrån frågan ”vad är grejen?” Med det menar man vad det är som är syftet, meningen, det intressanta i ett sammanhang. Under många föreläsningar ställer jag mig själv frågan vad som är grejen egentligen. Om jag efteråt skulle lyfta fram det viktigaste budskapet skulle jag inte fixa det. Än mindre förklara varför jag behöver just den kunskapen när jag om 4,5 år står och tar emot patienter på akuten.

I dag hade vi en föreläsare som vill ändra på det faktum att många av läkarstudenterna på KI inte minns mycket av sin prekliniska utbildning när de kommer till termin 11. Ger man dessa studenter den så kallade preklintentan som ska sammanfatta allt vi lärt oss under de första fyra terminerna har de tydligen inte så många rätt. Det känns förståeligt. Jag skulle inte klara en termin 1-tenta om jag fick den framför mig just nu. Då nötte jag detaljer tills jag mådde fysiskt illa, men inte kan jag redogöra i detalj för hela det metabola schemat i dag. Det kunde jag då. Jag har lite luddiga minnen av enzymer här och där och några har satt sig bättre än andra. Det har i de flesta kurser hittills varit extremt många detaljer som vi förväntas kunna. Jag undrar på vilket sätt det ska göra oss till bättre läkare när vi är klara. Särskilt om vi bara minns en bråkdel, och i värsta fall fel bråkdel.

Jag önskar att alla våra föreläsare kunde plocka fram en eller två saker ur sin föreläsning som är extra viktiga, som vi behöver ta med oss in i vårt yrkesverksamma liv. Vi hade nyligen en föreläsare som gjorde det riktigt bra. Varje föreläsning lyfte hon fram vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt. Hon visade förståelse för att vi kunde tycka att vissa av hjärnans system var krångliga att förstå. Och hon avslutade många föreläsningar med att ge oss ett ”take home message”. Jag minns inte alla detajer från hennes föreläsningar, men alla viktiga budskap sitter gjutna i långtidsminnet. De kommer nog att finnas kvar även efter termin 11.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera