Krönika

Vad gör vi läkare egentligen?

I dag hade vi introduktionsdag till en placering där fokus ligger på interprofessionellt samarbete. Vi ska i team bestående av läkarstudenter, blivande arbetsterapeuter och sjuksköterskor sköta om patienter på en särskild studentstyrd avdelning. Varje studentkategori har en handledare till stöd från sin profession.

Dagens övningar bestod i att i teamen lösa olika praktiska problem. Sedan skulle varje studentkategori presentera för de andra vad just deras blivande yrkesroll innebar. Vi sex läkarstudenter samlades runt det stora pappret som vi skulle utgå från vid presentationen. Ja, vad gör vi läkare egentligen? Sätter diagnoser, administrerar… det blev tyst. Skriver remisser, sade någon. Tar status, lade en annan till. Beslutar om behandling och åtgärder gör vi också ja, och ordinerar läkemedel.

Sjuksköterskorna hade gjort en lång lista med sina arbetsuppgifter. De har hand om omvårdnaden, administerar läkemedel, sätter PVK, KAD osv osv. Jag tror de flesta av oss har ganska bra koll på vad sjuksköterskorna har för arbetsuppgifter. Men jag har inte tänkt på att det kanske kan vara otydligt för dem vad vi läkare egentligen gör om dagarna. Tanken är att vi under kommande veckor ska lära varandra vad vi sysslar med.

Tyvärr sammanfaller denna placering för oss alla studenter med pluggandet inför sluttentorna denna termin. Det börjar kännas tungt i huvudet nu av all ny kunskap som tryckts in de senaste månaderna. Mörkret och rusket gör sitt för att bidra till tröttheten. Den här terminen har kursledningen valt att lägga tentorna före juluppehållet. Mina före detta kursare hade examinationen efter. De hade varit missnöjda med det och vi får därför en annan lösning. Det blir en tuff inläsningsperiod, men desto skönare blir det med jullov sen!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera