Krönika

Ställ krav innan du tackar ja till chefsjobbet

Problemet är att sjukvårdens organisation på sina håll kan göra det nästintill omöjligt. En verksamhetschefstjänst kan till och med beskrivas så illa som att stå och vänta på bussen vid örfilarnas hållplats.

Tidigare har ofta den mest erfarna klinikern fått ta chefsrollen, och det kan vara ett bra val, men det är inte obligat att denna läkare alltid är bäst på ledarskap och förnyelse.

Behöver verksamhetschefen verkligen vara läkare? Jag tycker det är att föredra i de fall det är möjligt. Självklart betyder det inte att jag vill ha en chef som är läkare men utan chefsegenskaper eller intresse, men jag vill att chefen har en insikt och förståelse för den sjukvård vi bedriver.

Medicinskt ledningsansvar

Förutsättningarna kan vara helt annorlunda för en chef med annan yrkesbakgrund. De behöver exempelvis en medicinsk ledningsansvarig läkare, och jobbar dessutom oftare heltid som chef, medan läkare i verksamhetschefsroll ibland delvis jobbar kliniskt, och även kan bli mer ensamma i sin chefsroll.

Läkaren behöver ingen medicinsk ledningsansvarig läkare som stöd, utan har själv den rollen.

Jag rekommenderar att ha en biträdande verksamhetschef som också är läkare, för att säkerställa antalet läkare med ledarerfarenhet för framtiden.

”Uppdraget är möjligt”

Arbetet som läkare innebär en kurs i ledarskap inom vården, men läkare som chefer riskerar att hamna i en pressad situation, där rimliga medicinska prioriteringar kan ses som omöjliga att hålla, då mandat och ekonomi inte följer med uppdraget. Om direktiv uppifrån följs benhårt riskerar man att förlora de anställdas förtroende, och företräder man enbart sina anställda och bedöms som illojal av ledningen kan man å andra sidan bli av med sitt förordnande.

Låter dystert, men jag vill ändå att du som är läkare och läser detta ska fundera över chefskapet, och förhoppningsvis på ett positivt sätt.

Jag tror att det är möjligt att ta jobbet, och faktiskt kunna utföra det på ett bra sätt, med fokus på det viktigaste, en bra och säker sjukvård baserat på patienternas behov.

Men minns också att man som vid alla nya anställningar eller förordnanden ofta bara får en riktigt bra chans att få till bra ramar så att arbetet faktiskt blir görbart – och det är innan man tackat ja.

Egenskaperna du själv har, exempelvis att brinna för patientsäkerhet, arbetsmiljö, teamarbete, flöden etc. är bra förutsättningar. Men arbetsgivar­sidan behöver också bjuda till och ge bra möjligheter för chefskap.

Tänk efter före

Innan förhandling, se till att du vet så mycket som möjligt om verksamheten du tänker bli chef för. För egen del är det bra att förhandla in en reaktiveringspolicy, så att det finns goda förutsättningar att uppdatera dig kliniskt om du slutar vara chef.

Vidare kan det vara bra att få klargjort gällande chefsutbildningar, tillgång till handledare, professionell mentor eller nätverk.

Fundera över behovet av en ”controller” eller andra ekonomiska stödpersoner.
Hur ser det ut med arbetsmiljö, fortbildning och bemanning? Försök vid behov att få till en summa i budget för arbetsmiljöarbete.

Är du landstingsanställd så ta in i beaktan att SKL och därmed lands­tingen, accepterat det ekonomiska ansvaret för fortbildning framöver i och med avtalet med LIF som gäller från 1 januari 2015, och se fortbildning som en självklar och nödvändig del av verksamheten. Kräv en budget där det finns utrymme i systemet för fortbildning, såväl ekonomiskt som bemanningsmässigt.

Och tänk på att detta är en önskelista från en sjukhusläkare, det finns också en chefsförening att fråga!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera