Krönika

Stafettläkare behövs, men läkarkåren får inte reduceras till medicinska konsulter

Många är också egenföretagare med de fördelar som det ger. Stafettläkaren efterlängtad när han eller hon kommer till jobbet. Se artikel nedan.

Det pris man får betala som stafettläkare är att man har små möjligheter att påverka sitt arbete, vilket gör att många trots fördelarna arbetar som stafettläkare under begränsad period i livet, eller har en vanlig anställning parallellt.

Fördelarna för ledningen med stafettläkare är uppenbara. Garanterad läkarnärvaro utan några övriga förpliktelser. Ingen ledig tid för komp eller administration elle andra uppdrag Ingen kostand för fortbildning. Stafettläkare är också mindre “besvärliga” eftersom de saknar möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och riktning. Faran med stafettläkare är till och med att man från ledningshåll kan haverera en fungerande verksamhet på grund av olika meningskiljaktigheter avseende arbetsmiljö, lön eller rentav prestigelåsningar där tidigare budgettak plötsligt inte är något hinder.

Men en framtid där läkare reduceras till medicinska konsulter är inte till sjukvårdens fördel varken ekonomiskt eller medicinskt.

Sjukhusläkarföreningen vill ha kompetenta sjukvårdshuvudmän som vågar ta ett verkligt ansvar för sjukvården. Bra villkor, kontinuitet för patienter och läkare, bra arbetsmiljö och fortbildning, läkare delaktiga i ledning, där de medicinska behoven ska få styra verksamhetens innehåll. Vi vill alltså ha ett hållbart arbetsliv för läkare. Även anställda
Karin Båtelson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen

Angränsande artiklar

https://www.sjukhuslakaren.se/site/2007/robert-thoor-trottnade-pa-arbetsvillkoren-och-blev-stafettlakare/

https://www.sjukhuslakaren.se/site/2007/standig-oro-att-hyrbolag-ska-locka-bort-de-fast-anstallda-psykiatrikerna/

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera