Krönika

Socialstyrelsen definierar vårdplats, utlokaliserad patient och överbeläggning

För att på ett bättre och säkrare sätt kunna kommunicera inom vården och även kunna jämföra kvalitet behövs gemensamma termer och begrepp. Socialstyrelsen samlar detta i en termbank och i samband med projektet Öppen jämförelse och utvärdering av överbeläggningar har en arbetsgrupp kommit med ett revideringsförslag som är ute på remiss.

Man gör i förslaget åtskillnad mellan fastställd vårdplats utifrån exempelvis budgetarbete och disponibel vårdplats. Den senare definieras som vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Den tidigare definitionen var fastställd vårdplats som är belagd eller kan beläggas. Detta tydliga skifte från fysisk säng till säng i ett sammanhang välkomnas i Sjukhusläkarnas remissvar.

Man inför även två nya begrepp i form av utlokaliserad patient och överbeläggning., vilket bland annat möjliggör uppföljning av dessa vårdformer avseende vårdkvalitet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera