Ledare

Skrota förslaget om obligatorisk ST i primärvården

Sjukvården i Sverige anklagas ofta för att vara fragmentiserad och toppstyrd så att administrativa intressen går före befolkningens behov. Nu finns en risk att denna lusta att bryta ner sammanhang till svårbegripliga detaljer drabbar ST-utbildningen för sjukhusläkare.

Under ST hoppas jag att alla läkare lär sig det essentiella inom sin specialitet, men också var kunskaperna slutar och när det är dags att omvärdera ett fattat beslut.

I Västra Götalandsregionen ligger ett förslag om att tvångsplacera ST två månader i primärvården. Man verkar helt sonika ha fått för sig att läkarbristen i primärvården kan mildras på detta sätt, men använder omskrivningar som att det leder till en ökad förståelse för primärvårdens uppdrag.

Den förståelsen är viktig, och alla måste därför få bra placeringar i primärvården under sin introduktionstjänst. Vi i Sjukhusläkarna har kämpat för att få behålla AT, men då det nu istället blir en bastjänstgöring, BT, tillgänglig för alla oavsett utbildningsland, så får vi nu lägga kraft på att den ska bli så bra som möjligt.

En primärvårdsplacering är en viktig del i BT. Självklart kan det även för vissa ST vara adekvat med en senare randning i primärvården, men då ska planeringen utgå just från utbildningsvinsterna.

Argumenten mot det lagda förslaget är många och goda, och inte ens de presumtiva mottagarna, representerade av svensk förening för allmänmedicin, stödjer förslaget.

Förslaget försämrar möjligheten till kontinuitet till handledaren på den egna kliniken, vilket gör det svårare att säkerställa att målbeskrivningen följs. Om en ST-läkare behöver ökat stöd finns det med alltför många kockar en risk att den insikten faller mellan stolarna.

Vidare har många ST-läkare redan idag svårt att hinna med att uppfylla sina mål och gå alla sina obligatoriska kurser. Jag hoppas därför att man i Västra Götalandsregionen har förmågan att inse när ett förslag behöver skrotas.

Om man vill ge primärvården bästa möjliga förutsättningar att vara basen i sjukvården, satsa istället på att skapa en attraktiv arbetsmiljö!

Våra kollegor på vårdcentralerna får ett omöjligt uppdrag när patienter med omfattande vårdbehov inte bereds plats för inneliggande vård. Utöver riskerna för patienterna skapar det en etisk stress som är svår att hantera.

Vi behöver en sjukvård dimensionerad efter befolkningens behov, först när vi slutar flytta runt patienter i systemet som brickor på ett spel så kan vi få full effektivitet och arbetsglädje.

Vi är många som vittnat om att vård­platsbristen leder till risker, patientskador och en förfärlig arbetsmiljö. För att få mer objektiv fakta utlyste Sjukhusläkarna tidigare i år ett stipendium, som Martin Holzmann nu tilldelats. Jag ser med spänning fram emot att följa arbetet, som syftar till att visa hur tillgången på vård­platser påverkar risken att dö i anslutning till ett besök på akutmottagningen.

Vi går nu mot juletider. Jag önskar mig en sjukvård med rimlig dimensionering efter befolkningens behov, där rätt insats kan ges i tid och där bristande kontinuitet tillhör undantagen.

Jag tror att vi då som bonus får en bättre arbetsmiljö och minskade sjukskrivningar bland läkarna.

Jag vill även sända en hälsning till Dr Fikru Maru, som fortfarande sitter fängslad i Etiopien, med total frånvaro av rättslig process. Här behövs tydliga diplomatiska insatser från Sverige.

Vi hoppas att du snart är hemma hos din familj igen!

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt god jul med tid för avkoppling och återhämtning, och ett gott nytt år 2018!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera