Krönika

Skriande brist på patologer – Marie Beckman Suurküla leder översyn

I samband med Rosa Bandet-kampanjen presenterade Svensk förening för patologi och Cancerfonden den 7 oktober 2010 en undersökning som visade att det råder stor brist på patologer i Sverige.

Patologerna är de specialistläkare som bland annat ställer cancerdiagnos utifrån vävnadsprover. Undersökningen visade att det finns sammanlagt 189 heltidstjänster inom patologi i landet men att det skulle behövas minst ytterligare 102 tjänster. Det är dessutom stora sillander inom landet där det exempelvis i Jämtland endast finns sammanlagt 1,5 tjänster. I Gävleborg är bristen mest uttalad och där går det 129 000 invånare på varje specialist. I Västerbotten är det bättre ställt med 23 000 invånare per patolog. Fem landsting har ingen ST-läkare varför återväxten är dålig. Inte mindre än 31 av de verksamma patologerna har redan uppnått pensionsålder.

Redan innan de senaste avslöjandena om missade cancerdiagnoser på Sahlgrenska sjukhuset och universitetssjukhuset i Linköping hade socialminister Göran Hägglund tillsatt en översyn av svensk patologi. Uppdraget för översynen går till förra sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset Marie Beckman Suurküla.

Svensk förening för patologi har påpekat behovet av nationella konkreta åtgärder så att kompetensen och patientsäkerheten kan säkras. Redan nu behöver man skapa attraktiva tjänster som möjliggör forskning och utvecklingsarbete i kombination med det kliniska arbetet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera