Krönika

Skolan kan sänka sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdskonsumtionen i Sverige är starkt kopplad till förväntningar och upplevda behov. Vi styrs alla av våra känslor och i detta fall tyvärr även vår okunnighet. Feltolkningar av kroppsliga upplevelser kan leda oss in i en härva av felaktiga beslut. Vi överdriver symtomen, eller så underskattar vi dem och blundar för det uppenbara, vilket leder till olika felaktiga beteenden.

Sjukvårdspersonal kan med rätta, rent objektivt, tycka att många söker ”i onödan”. Men patienterna gör bara vad de måste. När man inte förstår vad som händer med kroppen eller psyket, då måste man få stilla sin oro eller helt enkelt få den hjälp man befarar att man är i akut behov av, och man kräver i kraft av sin oro ofta onödiga utredningar. Att vänta ett dygn på en akutmottagning känns livsnödvändigt, ingen vill dö i förtid om det går att undvika.

Sjukvården är hårt belastad när modern sjukvård blivit effektiv produktion. Framförhållning går inte att ha och patienterna far illa. Och när politiker ställer sjukvården med kniven mot penningpungen (den smärtan skulle ingen klinikledning uthärda) då är det pengarna som gäller. Sjukvårdskostnaderna kommer, oavsett politiska beslut, att öka raskt och ohämmat om alla ska få det de behöver eller kräver, och om inget radikalt görs.

Trots vårt högteknologiska samhälle saknar medborgarna generellt all viktig kunskap om den egna kroppen, egna beteenden och mentala reaktioner. Vidskeplighet har blivit en affärsidé, och I stället för egen kunskap kräver man gudomlig perfektion av sjukvården. Då är det lätt att känna sig förorättad om man inte får som man vill eller om något går fel. Läkare besväras ideligen med onödiga anmälningar om felbehandling. Svenskar i välfärden mår dåligt i internationella jämförelser, och många av våra ungdomar utvecklar ett allt våldsammare beteende, mot sig själva eller andra. Självmorden ökar, mord och dråp sker öppet medan samhället står handfallet.

Men samhället har ett stort ansvar och ska stå för det. Skolan måste mogna och se de resurser den faktiskt har och – den når varenda unge i hela Sverige! Barn är intresserade och nyfikna av naturen men de behöver de vuxnas engagemang och ansvar, de behöver beröm och trygga livsvillkor. Jag tycker att det finns ett gapande hål i det etik- och kunskapsnät som vävs av skola och samhälle. För många är detta hål antagligen helt osynligt – annars skulle det vara lagat för länge sedan.

Jag ser det och skulle vilja fylla det. Vi behöver ett nytt obligatoriskt skolämne, det ska betraktas som det viktigast av dem alla och följa med under hela skoltiden – för ett värdigt, demokratiskt och gott samhälle. Detta ämne ska ha fokus på människan, livets förutsättningar och allas livsvillkor. De vuxna i skolan ska förstå och ta sitt fulla ansvar, så att barnens skola blir en trygg och rolig plats även för de (ännu så länge) utsatta och svikna. Människan blir det hon får. Ge dem äntligen de kunskaper de behöver för att utveckla ett värdigt liv och ett gott samhälle, med kapabla, fredliga och insiktsfulla medborgare som tar ansvar både för helheten och för delarna.

Varenda grundskoleelev måste få veta vad som händer inne i skallen på en person som utsatts för våld mot huvudet och vilka konsekvenser dessa skador kan få för personens resterande liv, och vad det kostar samhället (vad kunde vi ha använt pengarna till istället?).

De måste få viktiga och användbara kunskaper om våra vanligaste sjukdomar och skador, hur man undviker och behandlar dem, om hur kroppens organ fungerar och samverkar till att upprätthålla liv och hälsa. De måste få veta vad stress är och vad det kan bero på; så de kan ta ett eget ansvar som vuxna. De måste veta om de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden, så att de kan undvika insjuknande så långt det går och själva förstår sammanhangen och kan söka hjälp om de får symtom.

Ångest och depression, vanliga och plågsamma, drabbar ofta ungdomar och kan leda till självmord. Hur vet man att man drabbats? Hur kan man skydda sig själv och andra och hur får man hjälp? Allt är nödvändiga och värdefulla kunskaper – för resten av livet! Listan på viktiga kunskaper om livet kan bli hur lång som helst och måste också få bli det!

Lärarna behöver uppmärksamt individualisera stöd och hjälp och ge barn som far illa den trygghet de behöver på skolan. Men detta blir ett roligt ämne att undervisa i! Alla barn längtar efter kunskaper om sig själva och livets villkor och alla får ständigt nya erfarenheter att bygga nya kunskaper på.

Detta är inte politik, utan respekt för kommande generationer, och ett samhälles rena självbevarelsedrift!

Livsnödvändiga kunskapers kostnadseffektivitet är sorgligt underskattade.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera