Krönika

Sjukintyg – en viktig uppgift för oss läkare

I går hade vi en undervisningsdag inom primärvårdstemat om sjukskrivning av patienter. Intressant, tyckte jag. Men jag insåg snabbt att jag hade en annan syn på ämnet än många av mina kursare. Läkarna som höll i temadagen verkade också utgå från att många oss såg ämnet som tämligen tråkigt.

Som tidigare sjukvårdsreporter har jag träffat och pratat med många människor i svåra livssituationer som fått avslag på sina sjukintyg från Försäkringskassan. Deras sista hopp stod till att vi journalister skulle belysa deras fall och eventuellt få myndigheten att ändra sig. Jag led med många av dem. Jag tror att alla människor om de hade möjligheten skulle välja  att vara pigga, friska, smärtfria, lyckliga och klara sig själva ekonomiskt. Men alla har det inte så bra. Och då måste samhället hjälpa till på något sätt. Allra helst hjälpa dem att hitta en anpassad lösning som gynnar både personen och samhället i stort.

Temadagen började med en inledande föreläsning och därefter hade vi två seminarier i mindre grupper. Bland annat spelade två av läkarna patientroller för oss och vi fick fundera på hur vi skulle bemöta och ta ställning till deras önskemål om sjukskrivning. Ett av fallen handlade om en ung patient med social fobi som fick kraftig ångest av att vara på sitt arbete. Jag minns så väl en ung kille som jag träffade för flera år sedan som hade liknande problem. Så jag såg honom i patientfallet. Jag föreslog att man i lugn och ro skulle prata med patienten om att det finns hopp om att lindra eller bota ångestsymtomen med läkemedel och/eller terapi. Jag skulle kunna sjukskriva patienten en kortare tid, men tydligt markera att det ensamt inte är en lösning på problemet.

Det visade sig att fallet var taget från verkligheten. Den patienten hade fått en kortare sjukskrivning, SSRI och terapi och snart kunnat återvända till sitt arbete. Hen mådde bättre nu efteråt än hen gjort tidigare i sitt liv. Jag tyckte att fallet tydligt visade att sjukskrivning utförd på rätt sätt med en behandlingsplan kan vara början på en förändring som innebär förbättrad hälsa och livskvalitet för en patient. Att blankt ha nekat denna patient sjukskrivning eller att ha utfärdat sjukintyget men utan en plan hade tvärtom kunnat få negativa följder. Patienten hade med stor sannolikhet gått vidare i livet med sin svåra fobi och kanske fastnat i utanförskap.

Sjukintyg är inte bara tråkigt pappersarbete. Det kan vara en del i en botande behandling. Jag hoppas att det budskapet gick fram.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera