Ledare

Sjukhusläkarna och Sjukhusläkaren gör skillnad

Artikeln ingår i temat Läkare arbetar tiotusentals timmar gratis årligen

Sjukhusläkarna har just haft fullmäktige och vi har som vanligt stort genomslag för våra frågor, inte minst genom de granskningar och kvalitet som Sjukhusläkaren står för.

Framförallt har Sjukhusläkarens granskande artiklar om Danmarks styrning och tidiga nationella samordning för att hålla igång elektiv vård gjort att allas blickar nu har vänts mot Danmark med mycket media, flera utredningar och granskningar på olika nivåer som följd. Detta kan förhoppningsvis leda till att vi också kan agera som ett land i Sverige.

Dessutom har vi tagit krafttag mot stress, bristande tid för genomtänkta beslut och möjlighet att kunna ta ansvar hela vägen, frånvaro av fortbildning och belyst vikten av ett nära chefskap med branschkunskap, i vårdens fall medicinsk kompetens.

Våra motioner till Läkarförbundet om betydligt stärkta villkor för stöd och ersättning för covidsmitta på jobbet fick överväldigande stöd i Läkarförbundets fullmäktige, trots att avslag föreslagits. Kravet från Sjukhusläkarna är att insjuknande i covid ska klassas som arbetsskada betydligt enklare och för individen betydligt rättssäkrare än idag. Detta förs nu fram på förhandlingsnivå.

Sjukhusläkarnas uttryck ”sätt först på din egen mask hjälp sedan andra” används nu brett… Karin Båtelson

Sjukhusläkarnas uttryck ”sätt först på din egen mask hjälp sedan andra” används nu brett när det gäller vårdens professioner, både av beslutsfattare och andra professioner, inte minst de som arbetat i den hårt ansträngda covidvården, med en nyvaken insikt om att utan vårdprofessioner ingen vård. Det är ett uttryck som hade varit omöjligt att använda bara för ett år sedan, men som nu äntligen har tyngd och giltighet, och fördes fram inte minst i samband med Sjukhusläkarnas framgång i att personal i frontlinjen ska vaccineras inom en högre priogrupp.

I detta nummer har Sjukhusläkaren fortsatt granskningen av flextid. För läkare har det uppstått en mismatch av övertid, flextid och obetald övertid. För andra yrkesgrupper är flextid en möjlighet att planera sin dag utifrån egna förutsättningar med personligt ansvar.

Jag gör färdigt bokslutet på onsdag, kan controllern säga, i god tid innan deadline.

Vi jobbar inte så.

Vi kan inte säga att jag opererar färdigt på onsdag, för jag ska hämta på dagis idag.

Jag avslutar mottagningen i morgon bitti, dom som är kvar kan nattvänta i väntrummet.

Jag sjukskriver på torsdag, patienten har säkert nån kompis att låna pengar av.

Jag ordinerar medicinerna till den nya patienten på fredag eftermiddag, hoppsan hen avled visst.

Nej, jämför inte läkares arbetstid med andra yrkesgrupper, som jurister, ekonomer och ingenjörer.

Sjukhusläkarna är benhårda med att det arbete som inte kan anstå SKA räknas som övertid och inte ”frivillig flex”. Karin Båtelson

Sjukhusläkarna är benhårda med att det arbete som inte kan anstå SKA räknas som övertid och inte ”frivillig flex”. Blir det för mycket sådana timmar ska de inte heller nollas och försvinna, utan ersättas i pengar eller ledig tid.

Och blir det mer regel än undantag ska ansvarig chef se över bemanning, utbildningsnivå och rutiner. Ansvarig chef ska kunna kräva av sin ledning att möjligheter ges för att komma tillrätta med detta uppenbara systemfel.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera