Krönika

Sjukhusläkare ska utnyttjas rätt!

Att det är så många som ens säger sig ha funderat på att helt lämna sjukvården är  en allvarlig larmsignal. Anledningarna kan vara många, inte minst med tanke på artiklarna i detta nummer avseende styrning och ledning i Sundsvall.  Förutsättningarna att göra ett bra jobb finns inte heller alltid  på alla arbetsplatser. Brist på vårdplatser, långa väntetider, fel arbetsuppgifter, dysfunktionella IT-system, många timmars obetald (och oregistrerad!) arbetstid och täta jourer är exempel. 70 % av sjukhusläkarna i studien påpekar just en ökad möjlighet att påverka sin arbetssituation som drivkraft för att vilja börja arbeta privat hel eller deltid.

Många lösningar kan dock finnas på arbetsplatsen.  Det är lokalt som kraften att förändra finns. Man kan inte ändra hela systemet, i alla fall inte över en natt, men mycket kan förändras i det lilla ganska omedelbart. Rätt arbetsfördelning av arbetsuppgifter mellan personalkategorier, datorer med rätt prestanda och funktioner på rätt plats, ökad möjlighet till återkoppling, reflektion och kollegialt stöd samt adekvat fortbildning är exempel på lösningar som varje chef äger. På varje arbetsplats måste man nu ifrågasätta vad man ska och kan förändra, hur man ska göra. Och våga genomföra det. Det engagemang och driv som läkarkåren har måste kanaliseras på rätt sätt för patienternas, samhällets- och läkarnas- bästa!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera