Krönika

Sista gången som student

På de flesta av läkarprogrammet på KI:s 11 terminer ingår 1 veckas primärvårdsplacering. Jag har hunnit se många olika vårdcentraler, men med en klar övervikt på privata sådana. Jag har varit på en landstingsdriven vårdcentral tror jag, och det var termin 1.

Nu är jag på en privat innerstads-vårdcentral och inser när jag pratar med patienterna att nästa gång jag är placerad på vårdcentral kommer det att vara som underläkare/AT-läkare. Utan någon som kontrollerar min handläggning, bedömning och föreslagna åtgärd om jag inte ber om det. Vi har fått i uppgift att filma en patientkonsultation och därefter reflektera över hur det gick. Vi ska examineras i att jobba patientcentrerat. Man börjar då med att ge patienten utrymma att berätta själv om sin sökorsak och ska då fånga in dennes tanke, oro och önskan. Därefter går man till läkarens del och ställer fokuserade frågor om när, var, hur, gör status och tar prover mm som leder fram till preliminär bedömning. Man avslutar slutligen i en gemensam del där man ska sammanfatta patientens tankar, oro och önskan igen och besvara dessa. Man ska i den sista delen även förklara hur man resonerar, öppna upp för nya frågor sam planera uppföljning i samråd. Slutligen frågar man vad patienten tar med sig från besöket.

Av egen patienterfarenhet kan jag inte minnas att jag blivit bemött på ovanstående sätt någon gång. Men jag tror att patienter uppskattar det. Jag sökte en gång med en ganska stor oro i bakhuvudet och jag önskar att läkaren hade fångat upp det och avfärdat det med några bra argument. I stället hade jag en oroskänsla kvar när jag gick därifrån.

Eftersom jag till följd av barnafödande och forskning halkat efter fyra terminer har jag numera flera före detta kursare som jobbar som underläkare här och var i sjukvården. Vi kandidater tycker ofta att det är tråkigt att sitta bredvid handledare och passivt lyssna, men en av mina ex-kursare sade att hon nu gärna skulle vilja sitta bredvid någon och se hur de jobbar för att få inspiration och tips.

Fyra dagar till får jag gå med ”läkarstudent”-skylten på en vårdcentral. Jag ska maximera mina chanser att fråga om allt jag fortfarande är osäker på, träna status och låta mig inspireras av handledare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera