Krönika

Signal sent – message received

I Stockholm har man beslutat att tillfälligt sänka kraven på utbildning i ambulanssjukvården. Man hävdar att det inte alls påverkar patientvården. Det handlar bara om att bemanna ambulanserna då det råder ”brist” på kvalificerade ambulanssjuksköterskor.

Tidigare har det varit krav på specialistutbildning för ambulanssjukvårdare. Det märkliga är att det spelar inte någon roll vilken typ av specialistutbildning. Man är kvalificerad om man tex är barnmorska. Det vore ju intressant om andra kliniker hade samma attityd. Vill du träffa en ambulanssjukvårdare nästa gång du är på BB?

På Akademiska i Uppsala drar man också ned vårdplatser. I Lund är sparivern också igång.

Ledningen i Landstinget och på sjukhuset brukar hävda att dessa åtgärder inte kommer att påverka vården. Ironiskt kan man då fråga sig varför vi haft dessa tjänster i alla dessa år? Har vi kastat bort en massa skattepengar?
Det finns en tydlig signal i detta. Det är pengarna som styr. Vi vill att sjukvårdspersonalen skall sätta patienterna främst men dessa beslut verkar gå i motsatt riktning. Denna signal har genomsyrat svensk sjukvård under decennier. Det är ytterst budgeten vi tar hand om och vårdar, inte patienter. Om bara inte patienterna kom skulle det lösa många problem…

Som en följd av att budget är det finaste vi vårdar kan man alltid av och till kompromissa på kvalitet.
Blir det då bättre om vi tillför mer pengar? Kanske på kort sikt, men sedan kommer en ny kris och systemet backar tillbaka.

Det kommer aldrig bli någon signifikant förändring förrän vi ger de enskilda patienterna mer makt. De måste bli tydligt att patienterna är vårt uppdrag och allt annat är sekundärt. Via försäkringar kan man ge patienter mer makt och valfrihet som i Holland.

Ett system av ökad valfrihet, en månfald av aktörer och större makt till patienterna är enda sättet att undvika oligopolets sparnycker. Dock skall man komma ihåg att sjukvård inte är en marknad där konsumenterna är starka och välinformerade. Därför är det av betydelse att det finns regler och kvalitetskrav så att man inte kan välja på något dåligt alternativ.

Många områden inom sjukvården kan förvisso konkurrensutsättas och utföras på olika sätt. Detta gäller dock ej akutsjukvården som enligt mig måste till största del styras av kvalitetskrav. När den fungerar suboptimalt kommer ett större antal människor avlida och ådra sig vårdskador än nödvändigt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera