Krönika

Se upp för e-hälsa och digitalisering

För ett tag sedan började jag försöka att lära mig spela gitarr. Jag gillar musik men är totalt tondöv, saknar all taktkänsla och har aldrig förstått skillnaden mellan en ton och en not. En av låtarna jag tränar på använder ackorden Em och D6/9/F#, eller ’Crazy D’, som en av mina nätlärare kallar det.

Med anledning av alla IT-skandaler som drabbat vårt land på senaste tiden så tyckte en expert från Internetstiftelsen att de var ”onödiga, då vi hållit på ett tag och borde ha lärt oss vid det här laget”. Det kan man ju tycka, men precis som med mitt gitarrklinkande så har vi antingen inte hållit på tillräckligt länge, eller så håller vi på på fel sätt. Eller så är vi bara väldigt tröga när det gäller datasäkerhet.

Men det finns en annan, betydligt mer djupgående anledning till att IT-haverier travas på varandra. Digitaliseringen är en del av en fundamental förändring av stora delar av vårt samhälle. Det är otvivelaktigt så att den här utvecklingen medför stora möjligheter. Men det är också ett oomkullrunkeligt faktum att den också innebär en på många sätt ökad grad av komplexitet. Digitala system är, allt annat lika, mer komplicerade än analoga och vårt samhälle har blivit mer sårbart på ett sätt som få nog verkligen förstår vidden av.

Det fanns en tid då man faktiskt kunde fixa sin dator när den hängde sig. Idag är det inte ens säkert att den kan ordnas även om man frågar Berra från IT-avdelningen. Och det är svårt att tro att man i en mycket snar framtid själv ska kunna fixa sitt stordatadrivna, maskintränade, AI-baserade biometriska armband när det helt plötsligt börjar skicka signaler om att man har fått ett epileptiskt anfall när man just satt sig ner för att äta middag med familjen.

För att få alla de här tekniska systemen att fungera så måste förändringar även ske inom juridiken, etiken, och, inte minst, politiken.

Men det är inte bara de allmänna kunskapskraven som har ökat. Framförallt så har förståelsekraven stigit dramatiskt. Den ökade tekniska komplexiteten vi ser medför också en ökad komplexitet inom andra områden. För att få alla de här tekniska systemen att fungera så måste förändringar även ske inom juridiken, etiken, och, inte minst, politiken. På de flesta av dessa och andra områden så har utvecklingen inte alls hängt med.

Det här kan exemplifieras med ett citat av den högst ansvarige för e-hälsa på Läkarförbundet som säger att ”Utmaningen är att hänga med i den snabba utvecklingen av digitala tjänster som nätläkare och medicinska appar erbjuder.” Jag tror att ”utmaningen” är betydligt knepigare än så och handlar om ifall sjukvården klarar av att anpassa sin organisation, kompetens och allmänna förståelse för de möjligheter och risker som uppstår.

Jag tror inte att vi har nått slutet på den tekniska historien. Tvärtom, den kommer att fortsätta med skrämmande fart och med risk för lika skrämmande resultat. Men i takt med att allt mer information kommer i digitalt format, tror jag vi nått till en punkt i historien där det inte längre föreligger några tekniska hinder för att göra något – allt är i dag tekniskt möjligt!

Det är i stället på andra områden, där människor måste agera och interagera, som riskerna och hindren ligger. Och då spelar det heller ingen roll hur länge vi håller på, vi kommer inte att ”lära oss” allt nytt. Är lösningen då att gå tillbaka till DOS-datorer och blåryggade pärmar? Nej, knappast, men jag tror att vi kommer att tvingas till en ordentlig omställning och radikalt nytänk kring hur vi organiserar våra samhälleliga strukturer och processer.

E-hälsa är ett nästan övertydligt exempel på ett område som tycks halka allt längre bakut.

Och e-hälsa är ett nästan övertydligt exempel på ett område som tycks halka allt längre bakut. Det är försvinnande få människor som verkligen förstår vad digitalisering av vården egentligen innebär i alla dess delar.

Och jag kan garantera att ingen enskild svensk region kan skrapa ihop en kritisk massa av kompetens för att kollen på alla ettor och nollor ska ske på ett säkert och effektivt sätt.

Möjligen skulle Sverige som nation kunna skrapa ihop en sådan samling, men inte ens det är säkert. Ändå så startas det just nu en massa e-hälsoprojekt runt om i landet. Få av dessa kommer att medföra något avgörande, men många kommer att riskera både patientdata och lokalbudgetar.

Nej, det här med digitalisering är svårt, nästan lika knepigt som Crazy D.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera