Krönika

Sagan om det lilla landet, konungen och de tre vise männen

En dag kom det tre vise män till kungen och bad om audiens. De bar med sig gåvor och förklarade att de var ”experter” som kunde hjälpa kungen att föra landet in i de nya tider som stundade. Vad tror du hände sedan? Läs den spännande fortsättningen på pensionerade handkirurgen Per Magnussons frustrerade julsaga nedan.

Konungen är död – Leve Konungen!

Den gamle kungen hade varit allmänt omtyckt. Han hade regerat under mer än en mansålder, och under den tiden hållit sitt land utanför alla krig som rasat, samtidigt som han sett till att utveckla skolväsendet, sjukvården och utjämnat klyftorna, både de ekonomiska och de som rörde utbildningen. Men nu var den tiden till ända, och en ny era
stundade.

Den nye kungen var ung och oerfaren. Han hade ingen regelrätt utbildning, men hade gått i ”Kungaskolan”, så han kunde i alla fall föra sig såsom det anstod en kung.

En dag kom det tre vise män till kungen och bad om audiens. De bar med sig gåvor och förklarade att de var ”experter” som kunde hjälpa kungen att föra landet in i de nya tider som stundade. ”För visst ville väl den nye kungen bli lika populär som sin företrädare?”

”Nya tider kräver nya åtgärder och framför allt nya idéer”. Med de tre vise männens hjälp lovade de att landet snart skulle bli ”världsledande”.
Det där lät ju så bra att kungen omedelbart svarade ja. Tänka sig att hans lilla rike skulle bli världsledande. Kungen visste inte till sig av glädje och stolthet.

Man beslöt att börja med skolan. ”Varför lägga så mycket pengar på skolan, när all kunskap redan finns på internet ?” Dessutom var ju lärarnas långa sommarledighet en helt onödig källa till avundsjuka i samhället. Att de flesta lärares årsarbetstid var fullt jämförbar med till exempel en industriarbetares, med tanke på lektionsförberedelser och rättande av skrivningar på kvällar och helger, var något man bortsåg från. Man gjorde drastiskt om läroplaner och passade samtidigt på att förändra lärarnas tjänstgöring så att de också bara fick sex veckors semester. Man tog bort fokus från enskilt kunnande, för att i stället fokusera på grupparbeten. För att kunna kontrollera och mäta, såg man till att öka administrationen ordentligt dessutom. När resultaten inte tycktes motsvara förväntningarna så ökade man administrationen ännu mer.

När resultaten inte tycktes motsvara förväntningarna så ökade man administrationen

Tyvärr blev det svårare att rekrytera nya lärare, så man beslöt att dessutom sänka kraven för att komma in på lärarutbildningen.

När kungen kallade till sig de tre vise männen för att fråga varför de
utlovade resultaten uteblev, fick han till svar att ”Rom byggdes inte på en dag, vi måste låta tiden ha sin gång. Dessutom är de flesta lärare fortfarande av den gamla stammen.

Vänta tills vi hunnit utbilda nya lärare för den nya skolan.” Naturligtvis, så dum jag är, tänkte kungen.

Sjukvården stod för en ganska stor del av statsbudgeten. Den gamle kungen hade strax före sin bortgång genomfört en reform, som inneburit att man hade ökat antalet vårdplatser på sjukhusen och anställt fler sköterskor, undersköterskor och läkare. Den gamle kungen hade haft en idé om att ifall man hade en stabil offentlig sektor så skulle de
ofrånkomliga konjunktursvängningarna i världsekonomin få mindre effekt på hans land.

De tre vise männen visade nu den nye kungen kurvor på hur kostnaderna skenat de senaste åren. Om denna utveckling fortsatte så skulle snart alla pengar gå till sjukvården, ja snart skulle det bli som med pojken i sägnen som ville ha ett riskorn på första rutan på schackbrädet, två på nästa, fyra på nästa osv. Att kostnadsökningen var tillfällig och till största delen kunde förklaras av de medvetna satsningar som den gamle kungen gjort, förtegs nogsamt av de tre vise männen. ”Oj!” tänkte kungen, ”jag måste nog agera mycket kraftfullt här.” Alltså gav han de tre vise männen i uppdrag att omorganisera, så att man även i framtiden skulle ha råd att ha en fungerande sjukvård.

Landets sjukvård var indelad i räjonger, var och en med en egen styrning, som var politiskt tillsatt. De tre vise männen sade nu till kungen att han och räjongstyrelserna måste gå in och ta över den direkta makten från läkarna. Läkarna var ju alltför inriktade på den enskilde patienten, och missade därigenom den övergripande bilden.

Läkarna pratar bara om vetenskap och beprövad erfarenhet

Dessutom var de ju, så att säga, parter i målet. Det behövs en handfast yttre styrning av experter som kan se helheten och har visioner. Läkarna pratar bara om vetenskap och beprövad erfarenhet. ”Vad är erfarenhet?” Frågade de kungen. ”Jo, det är tillbakablickande”, svarade de själva. ”Vi måste blicka framåt om vi skall kunna bli världsledande.” Återigen
måste kungen erkänna att så hade han ju inte tänkt.

Varje räjong hade ett större centralsjukhus och några mindre, så kallade normalsjukhus. Tanken hade varit att de vanligast förekommande och lindrigaste sjukdomarna och skadorna skulle handläggas nära patienten, medan de mer allvarliga skulle remitteras till centralsjukhuset. På det sättet skulle de små sjukhusen kunna ha en hög genomströmning, då de mer tidskrävande patienterna gick till det större sjukhuset där det
fanns mer resurser. Det hade fungerat mycket bra under flera decennier.

De tre vise männen sade nu att så kan vi ju inte ha det. De små sjukhusen kostar pengar, och med tanke på hur kostnadskurvorna har sett ut, så måste vi skära i kostnaderna. ”Vi föreslår införandet av inter-nät-doktorer som via datorlänkar behandlar de allra vanligaste åkommorna. På det viset sparar vi också på miljön, då alla resor till och från sjukvården ju medför en massa utsläpp.” Ja, och då finns ju inte något egentligt skäl att ha kvar de små sjukhusen. Om vi skall bli världsledande så måste vi satsa stort och koncentrera vården.

För att säkerställa att alla förändringar genomfördes enligt plan så byggde man upp en pyramidal organisation, med underorganisationer i varje räjong. ”Men”, sade kungen då,”skall man inte riva de pyramidala organisationerna? Det sade ju han, den kände företagsledaren, redan för många år sedan.”

De Tre Vise Männen skakade på huvudet, och drog fram ett stort fotografi föreställande Egyptens pyramider. ”Titta på det här kortet.
Det enda som står kvar sedan urminnes tider är pyramiderna, runt omkring är det bara öken. Det är just en sådan organisation vi måste ha, som står pall för tidens växlingar.”

Kungen tvangs återigen erkänna att han hade tur som fick hjälp av de tre vise männen.

”Om vi skall kunna bli världsledande måste vi få fart på forskningen, sa de tre vise männen. Vi föreslår att man tar bort en del av den traditionella läkarutbildningen av sådant som man lika bra kan googla, till exempel anatomi och vanlig sjukdomslära, och i stället införa att
alla läkarstudenter måste utföra ett forskningsarbete, för att få läkarexamen.

”Men”, sade kungen, ”är det inte bättre att satsa på dem som verkligen visar fallenhet för forskning. Dessutom behöver vi väl vanliga läkare också i framtiden, eller…?

Slut med allt fjäskande för läkarna

”Har kungen hört talas om AI ? Det betyder artificiell intelligens och kommer att i framtiden kunna ersätta alla läkare. Patienten kan själv vid en data-terminal berätta om sina symtom. Datorn tar sedan nödvändiga prover och röntgen, varefter patienten vid behov opereras av en robot. Slut med allt fjäskande för läkarna.”

Kungen kände att detta verkligen var framtiden. Med investeringar i datorer och AI samt med en utbredd forskning, borde det inte ta lång tid för landet att verkligen bli världsledande.

”För att ha råd med detta måste vi dock drastiskt minska på vårdpersonalen och antalet vårdplatser. Det torde dock knappast innebära några problem då vi samtidigt effektiviserar så mycket……..”

Vid denna berättelses slut verkar ”inte så många” av de tre vise männens profetior ha slagit in. Kostnaderna skenar, vårdplatserna räcker inte och vårdpersonalen slutar på grund av dålig arbetsmiljö.
Men hoppet om att landet skall bli världsledande lever kvar…….

Eventuella likheter med nu levande personer och händelser är jag den förste att beklaga. ”Kungen” i denna berättelse, har ingenting med något kungahus att göra, och vilka som avses med de Tre Vise Männen, vilka egentligen var betydligt fler, tror jag de flesta begriper.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera