Krönika

Rocka sockorna – Olikhet är bra

Det var 2015 som vimmerbyflickan Nathea med en storasyster som har Downs syndrom startade en Facebookgrupp. 100 000 tals svenskar tackade ja till att delta i ”Rocka sockorna i hela Sverige”.

Rocka sockorna 2016

World Down Syndrome Day infaller den 21 mars och skapades för att öka medvetenheten om Downs syndrom och för att minska utanförskapet för de med syndromet. Sedan några år tillbaka har man i USA på denna dag omaka strumpor om man vill bejaka olikheter och minska utanförskapet för alla de med Downs syndrom.

Den engelske läkaren John Langdon Down noterade på en institution för barn med inlärningssvårigheter att de hade liknande utseende och var den förste att beskriva Downs syndrom år 1866. Han lyckades aldrig kartlägga orsaken vilket kom att dröja ända till 1959. Vanligast (94 %) är att de med Downs syndrom har en extra kromosom 21 och därav benämningen trisomi 21, men det finns även andra avvikelser på kromosom 21 beskrivna. Cirka 1/800 födda barn föddes med Morbus Down och ju högre ålder hos modern så ökar sannolikheten för att barnet får Downs syndrom.

Eftersom Downs syndrom orsakas av 3 kromosom 21 har man valt att uppmärksamma syndromet den 21 mars .

Om man hänger strumpor häl mot häl ser de ut som kromosomer.

Olikheter berikar och i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning sägs i artikel 8 att samhället skall genomföra kampanjer för att främja en positiv inställning och ett högre socialt medvetande gentemot personer med funktionsnedsättning. Jag har omaka strumpor idag – har du?

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera